Program

Pięć lat temu kandydując do Rady Miasta Marki zapowiadałem kontynuację zmian na lepsze naszej Małej Ojczyzny. Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to tak burzliwy okres, w którym przyjdzie nam zmierzyć się z pandemią Covid-19, wojną za wschodnią granicą Polski, galopującą inflacją, rosnącymi cenami energii i gazu, malejącymi wpływami do budżetu gminy.

W minionych 5 latach marecki samorząd realizował szereg nietypowych zadań, wskażę choćby organizację punktu szczepień w M1, dowóz środków do życia dla osób przebywających w izolacji, przyjęcie i otoczenie opieką uchodźców z Ukrainy, sprzedaż węgla po cenach regulowanych. Ale daliśmy radę tym wszystkim przeciwnościom i nowym zadaniom

Co udało nam się osiągnąć przez ostatnie lata?

Poniżej prezentuję wybrane inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane w Markach w ciągu minionej kadencji władz naszego Miasta:

zmodernizowaliśmy ulicę Sosnową – Kościuszki, łączącą Aleję Marszałka J. Piłsudskiego z warszawską Białołęką. Wybudowana została nowa kanalizacja deszczowa, powstały też brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej, na skrzyżowaniu z ul. Okólną powstało rondo, wybudowaliśmy ścieżkę rowerową i nowe chodniki. Wymienione zostało oświetlenie, a obie ulice otrzymały nową nawierzchnię asfaltową;  

wybudowaliśmy 52 ulice i odcinki drogowe, z których wszystkie otrzymały nawierzchnię asfaltową; aktualnie posiadamy w Markach ponad 73 km dróg o nawierzchni twardej (np. asfalt, kostka), podczas gdy jeszcze w 2016 roku takich ulic było zaledwie 47 km; nową nawierzchnię asfaltową otrzymały m.in. wspomniana już Sosnowa-Kościuszki, Okólna (od Słonecznej do Bielówek), Rzemieślnicza, Krzywa, Budowlana; wyremontowaliśmy północną część Alei Piłsudskiego, w zbliżającej się kadencji zamierzamy kontynuować przebudowę tej głównej arterii miejskiej w części południowej i środkowej miasta; na rozstrzygnięcie przetargu czeka drogowy czteropak w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Mickiewicza, Lisa-Kuli, Graniczna, ciąg Karlowicza-Modrzewiowa-Sobieskiego), czyli około 7 km nowych ulic; w ramach mareckiego Programu Nakładek Asfaltowych otrzymaliśmy pod koniec 2023 roku dotację w wys. ponad 13 mln zł i w lutym ogłosiliśmy pierwszy przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych – w sumie w latach 2024-2025 planujemy położyć nakładki asfaltowe na ponad 8 km dróg gruntowych (m.in. na Bandurskiego – sięgacz przy nr 55, Bankowej, Pocztowej, Nauczycielskiej, Wilczej od Sowińskiego do Jasińskiego); pozyskaliśmy dofinansowanie w wys. 4 mln zł i już niebawem rozpoczną się prace budowlane na ul. Wilczej, mamy też wyłonionego wykonawcę budowy ul. Ząbkowskiej (w tym przypadku otrzymaliśmy ponad 10 mln zł dotacji);

poddaliśmy renowacji kolejne 11 kamienic zabytkowego osiedla Briggsów, wszystkie 18 kamienic tego osiedla zostało podłączone do kanalizacji. W zakresie prac rewitalizacyjnych znalazły się: hydroizolacja ścian piwnicznych, ocieplenie stropu piwnic, remont elewacji (piaskowanie budynku), wymiana okien i drzwi. Budynki zostały doposażone w elementy instalacji wentylacji grawitacyjnej. Planujemy wymianę ogrzewania w 170 lokalach komunalnych (na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie w wys. 4,1 mln zł);

wybudowaliśmy kompleks edukacyjno-rekreacyjny przy ul. Wspólnej. W Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym znalazła miejsce m.in. szkoła podstawowa dla 1200 dzieci, basen ze strefą SPA, sala widowiskowa, hala sportowa oraz stadion z pełnowymiarowym boiskiem ze sztuczną nawierzchnią wraz z bieżnią, rzutnią, skocznią, dzięki czemu posiadamy infrastrukturę do uprawiania „królowej sportu” – lekkiej atletyki;

rozbudowaliśmy Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Szkolnej, powstała nowa część dydaktyczna oraz hala sportowa, nowy blok żywieniowy, dwa boiska;  

wyremontowaliśmy dawny budynek szkolny przy ul. Dużej i przenieśliśmy tam klasy 7-8 z SP3;

wybudowaliśmy filię Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Okólnej, we wnętrzu dwukondygnacyjnego obiektu przedszkolnego w technologii modułowej, liczącego prawe 1 tys. m2, znajduje się 6 sal dydaktycznych o powierzchni 70 m2 każda, sala do rytmiki, węzeł kuchenny dla łącznie 150 dzieci;

rozbudowaliśmy miejskie przedszkole przy ul. Dużej, każda z 9 sal dla dzieci ma własne zaplecze sanitarne i magazynek, nowa część jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstał również niezależny węzeł żywieniowy, gabinety administracyjne, szatnie dla dzieci, sala do zajęć muzyczno-ruchowych, gabinet dla specjalistów, plac zabaw oraz parking dla samochodów. Dzięki rozbudowie miejska placówka może przyjąć 225 dzieci, czyli 9 dodatkowych oddziałów;

jako jedna z nielicznych gmin w powiecie wołomińskim wprowadziliśmy marecki bon żłobkowy (można otrzymać dofinansowanie w wysokości 300 zł miesięcznie po spełnieniu określonych warunków, np. należy płacić podatek PIT w Markach);

wybudowaliśmy drugą stację uzdatniania wody; w trosce o nasze bezpieczeństwo w zakresie dostawy wody pitnej spółka komunalna „Wodociąg Marecki” z wykorzystaniem środków unijnych zrealizowała tę inwestycję przy ul. Spacerowej;   

rozbudowaliśmy sieć ścieżek rowerowych, m.in. w północnej części Alei Piłsudskiego, przy M1, wzdłuż Sosnowej-Kościuszki, wzdłuż zbiornika Konne, na fragmencie Okólnej oraz przy Wspólnej; aktualnie posiadamy ponad 11 km dróg rowerowych, podczas gdy w 2014 roku nie mieliśmy w Markach żadnej ścieżki dla rowerów; kolejne drogi rowerowe wybudowane zostaną wzdłuż ul. Wilczej oraz Ząbkowskiej, wszystkie ulice w czteropaku PPP (Mickiewicza, Lisa-Kuli, Graniczna, ciąg Karlowicza-Modrzewiowa-Sobieskiego) również zaprojektowane mają ścieżki rowerowe;

rozbudowaliśmy system roweru miejskiego pn. „KołoMarek” (propozycje nazwy zgłaszali mieszkańcy) o 2 dodatkowe stacje: przy rondzie Sosnowa/Kościuszki i przy skrzyżowaniu Saturna/Stawowa. „KołoMarek” jest w pełni kompatybilny z systemem warszawskim. Oznacza to możliwość przyjechania rowerem warszawskim Veturilo do Marek, jak i dojechania do Warszawy KołoMarkiem, a rowery mogą się mieszać na stacjach zarówno mareckich i warszawskich;   

utrzymaliśmy pierwszą strefę biletową w Markach; wprowadziliśmy lokalne linie L w boczne ulice i tam wybudować platformy przystankowe – krótkie autobusy jeżdżą m.in. Grunwaldzką, Okólną, Bandurskiego, Lisa-Kuli (dzięki liniom L mieszkańcom ulic położonych dalej od głównej arterii miasta łatwiej jest dostać się do centrum miasta i choćby do szpitala powiatowego w Wołominie); zwiększyliśmy częstotliwości autobusów w Al. Piłsudskiego, dzięki czemu w godzinach szczytu jeżdżą one co 5 minut; wymieniliśmy wszystkie wiaty przystankowe (częściowo z MBO);

doposażyliśmy wszystkie mareckie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, pracownie i laboratoria chemiczne i fizyczne (do SP1 dzięki temu tylko w ubiegłym roku zakupione zostało 49 laptopów, 13 monitorów interaktywnych i 2 urządzenia wielofunkcyjne laserowe do druku i skanowania dokumentów, dzięki czemu w każdej szkolnej sali na ul. Okólnej znalazł się monitor interaktywny);    

z mojej inicjatywy rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej, która ma na celu m.in. poprawę estetyki naszego miasta, choćby poprzez unormowanie wszechobecnych reklam i ustalenie formy małej architektury; w tegorocznym budżecie przewidzieliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych na dokonanie inwentaryzacji reklam funkcjonujących w naszym mieście i rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami;

wybudowaliśmy Park Wolontariuszy przy ul. Sportowej (m.in. park linowy dla dzieci, siłownia plenerowa, fontanna multimedialna, część gastronomiczna z kawiarnią i lodziarnią, ławeczki, alejki żwirowe), gdzie w przyjaznej atmosferze będzie można odpocząć, spędzić aktywnie czas, spotkać się z rodziną i przyjaciółmi;  

w ramach rozwijania społeczeństwa obywatelskiego m.in.:

 • kontynuujemy w pełni obywatelską procedurę budżetu obywatelskiego, która nadzorowana jest również przez przedstawicieli mieszkańców Marek i mareckich organizacji pozarządowych; rośnie frekwencja w MBO (w roku 2022 głosowało około 3 tyś. mieszkańców, w 2023 roku oddano już około 4 tys. głosów); zwiększyliśmy pulę środków do rozdysponowania w MBO do 800 tyś. zł, a w następnej kadencji planujemy dalsze jej zwiększenie;
 • prowadziliśmy konsultacje społeczne przy sporządzaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na l. 2019-2026 (ankiety, spotkania otwarte i konsultacyjne) z udziałem społecznego Komitetu ds. Rewitalizacji;
 • powołaliśmy Marecką Radę Pożytku Publicznego i Marecką Radę Seniorów,
 • jako pierwsi w powiecie wołomińskim powołaliśmy Młodzieżowy Budżet Obywatelski, który jednakże uchylony został przez organ nadzoru (RIO) ze względu na zawarte tam ograniczenia wiekowe;
 • powołaliśmy Młodzieżową Radę Miasta Marki, do której wybory odbędą się w kwietniu br.
 • przyjęliśmy nowy Statut Miasta Marki, w którym zagwarantowaliśmy mieszkańcom Marek możliwość aktywnego udziału w posiedzeniach Rady Miasta i jej komisji (takie rozwiązanie nie występuje powszechnie w innych gminach);

w celu poprawy bezpieczeństwa:

 • przez ostatnie lata systematycznie rozwijamy i udoskonalamy system monitoringu miejskiego; w latach 2018-2023 przeznaczyliśmy na ten cel środki w wysokości niemalże 900 tys. złotych;
 • regularnie dofinansowaliśmy zakup sprzętu dla mareckiej Policji oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach i Państwowej Straży Pożarnej w powiecie wołomińskim,
 • prowadzimy w naszym mieście programy o charakterze edukacyjnym, wiążące się z bezpieczeństwem. Cyklicznie prowadzimy programy edukacyjne wśród najmłodszych mieszkańców: Odblaskowy Przedszkolak, Autochodzik, Bezpieczny Rower, Szpital Ratownika Cegiełki – to kilka projektów, którymi objęliśmy kilka tysięcy najmłodszych mieszkańców Marek;
 • rozbudowaliśmy sieć miejskiego oświetlenia o niemal 500 punktów, wymieniamy stare lampy sodowe na energooszczędne LED-owe; w 2023 roku wymieniliśmy m.in. stare oprawy sodowe na nowoczesne LED w Alei Piłsudskiego – od granicy z Ząbkami do węzła S8, nowe oprawy znalazły się również m.in. na ul. Bandurskiego, Bankowej, Pocztowej, Nauczycielskiej; pod koniec ubiegłego roku pozyskaliśmy 3,8 mln zł na modernizację oświetlenia ulicznego, dzięki czemu planujemy wymianę oświetlenia na większości mareckich ulic;
 • doświetliliśmy przejścia dla pieszych m.in. na Okólnej, Sosnowej-Kościuszki, Wspólnej, Stawowej, ciągu Jowisza-Marsa-Saturna; na mój wniosek doświetlone zostało przejście dla pieszych przy mostku na Okólnej, a na ulicy w stronę SP1 zamontowane zostały wyspowe progi zwalniające;

pozyskaliśmy środki unijne, rządowe, województwa mazowieckiego, powiatowe m.in. na budowę dróg (np. Ząbkowska, Wilcza, Sosnowa-Kościuszki), dzięki zewnętrznemu wsparciu zbudowaliśmy i budujemy drogi rowerowe i chodniki, kładziemy nakładki asfaltowe na drogach gruntowych, remontujemy kamienice, modernizujemy oświetlenie uliczne, zmodernizowaliśmy skatepark na Wczasowej;  w sumie w minionej kadencji pozyskaliśmy niemal 121 mln złotych (dla porównania w kadencji 2014-2018 było to kwota ponad 65 milionów złotych).

Zainteresowane osoby zachęcam do odwiedzenia strony www.marki.pl/inwestycje gdzie w obrazowy sposób prezentujemy niemal pół tysiąca inwestycji w naszym mieście przeprowadzonych w ostatnich latach w podziale na kilka kategorii: drogi, środowisko, sport i rekreacja, pozostałe.

Pomimo starań nie udało się zmodernizować ul. Mickiewicza i Lisa-Kuli. Wprawdzie w 2018 roku uzyskaliśmy decyzję Starosty Powiatowego w Wołominie w ramach procedury ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) pozwalającej na przymusowe wykupy gruntów pod inwestycję na Mickiewicza, ale odwołanie wniesione przez mieszkańców zostało finalnie rozpatrzone przez wojewodę mazowieckiego dopiero po… 4 latach (!). Dlatego środki przeznaczone w budżecie Miasta na lata 2019-2020 na kompleksową modernizację Mickiewicza (4,1 mln zł) musiały zostać przesunięte na inne inwestycje. Z tego też powodu ulica Mickiewicza została włączona do drogowego czteropaku, który planujemy zrealizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (więcej na temat znaleźć można w moim artykule „Szukamy partnera do budowy i utrzymania ul. Mickiewicza i ul. Lisa-Kuli w ramach mareckiego czteropaku”).

Zdecydowaliśmy się na realizację około 7 km dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, nowym oświetleniem LEDowym, kanalizacją deszczową i sanitarną oraz całą infrastrukturą podziemną w nowatorskiej formule PPP, ponieważ wniosek złożony w ramach rządowego programu Polski Ład na kompleksową modernizację wskazanych ulic nie znalazł aprobaty ówcześnie rządzących. Ponadto wynagrodzenie partnera za wybudowanie i utrzymanie dróg nie wlicza się do poziomu zadłużenia miasta, dzięki czemu środki te będzie można przeznaczyć na inne inwestycje infrastrukturalne w Markach. A są to niebagatelne kwoty, gdyż tylko szacunkowy koszt budowy to ponad 100 mln zł, a do tego dochodzi jeszcze opłata za utrzymanie dróg, co jest trudniejsze do oszacowania.

Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg zamknięty na realizację tego przedsięwzięcia, skierowany do trzech podmiotów, które wyraziły chęć udziału w tym postępowaniu. Niestety żadna z firm nie złożyła oferty (termin na składanie ofert upłynął 28 lutego 2024 roku). Jesteśmy jednak zdeterminowani zmodernizować te ważne ciągi komunikacyjne i niezwłocznie planujemy ogłoszenie ponownego przetargu, tym razem otwartego również dla innych potencjalnych wykonawców. Po wyłonieniu partnera i zawarciu umowy, proces budowlany rozłożony będzie na okres 2 lat.

W moim artykule „Zakres planowanych prac na Mickiewicza, Lisa-Kuli i in.” znajdziesz szczegółowe informacje o tych inwestycjach.

Mój program, czyli Co możemy dalej zmieniać?

Kontynuujmy zmiany Marek, aby uczynić naszą małą ojczyznę przyjaźniejszym miejscem do życia, zabawy, pracy, uczenia się. Sprawmy, żeby Marki nie były tylko sypialnią i przedmieściem stolicy.

Marzę o mieście przyjaznym, nowoczesnym, bezpiecznym i czystym. Głęboko wierzę, że spełnienie tego marzenia jest możliwe, ale czeka nas jeszcze wiele pracy. Wśród konkretnych działań, które zamierzam podjąć w Radzie Miasta Marki w zbliżającej się kadencji mogę wymienić choćby:

 • rozbudowę SP1 przy ul. Okólnej o większą kuchnię i stołówkę oraz wybudowanie nowego placu zabaw przez SP1 dostępnego dla wszystkich mieszkańców Marek (na modernizację mareckich placów zabaw pozyskaliśmy już dofinansowanie w wys. 3 mln zł),
 • wybudowanie nowej szkoły z oddziałami przedszkolnymi i żłobkiem na ul. Zygmuntowskiej, dzięki czemu będzie można zmienić obwody szkolne i odciążyć SP1 (w lutym 2024 roku ogłosiliśmy już przetarg na zaprojektowanie żłobka – rozpoczęliśmy od obiektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. 6 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy),
 • poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę nowych i naprawę istniejących chodników, ścieżek rowerowych, zbudowanie podjazdów dla wózków do obiektów użyteczności publicznej,
 • modernizację istniejącej sieci drogowej w Markach, a zwłaszcza:
  • przeprowadzenie modernizacji ulicy Mickiewicza z nowym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem, liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi i oświetleniem,
  • położenie nakładek asfaltowych na ulicach gruntowych w naszym okręgu (np. Handlowa, Ustronie, Królowej Jadwigi, Jaracza, Solskiego), a zwłaszcza ulic przyległych do ul. Mickiewicza (m.in. Inżynierów, Handlowa, Urbanistów) oraz (m.in. na Bandurskiego – sięgacz przy nr 55, Bankowej, Pocztowej, Nauczycielskiej, Wilczej od Sowińskiego do Jasińskiego, które planujemy utwardzić w latach 2024-2025, na co pozyskaliśmy dotację w wys. 13 mln zł),
  • kompleksowy remont ul. Lisa Kuli z nowym chodnikiem i ścieżką rowerową,
  • kompleksowy remont ul. Okólnej od Słonecznej do ronda Sosnowa/Kościuszki (m.in. odwodnienie, chodnik, ścieżka rowerowa, „aktywne” przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1) – aktualnie trwają prace nad tzw. programem funkcjonalno-użytkowym tego odcinka Okólnej, co jest wstępem do wykonania projektu budowlanego tej ulicy,
  • wybudowanie ulicy Wilczej (mamy na ten pozyskaną dotację w wys. 4 mln zł, jest już wyłoniony wykonawca i prace budowlane niebawem się rozpoczną),
  • kompleksowy remont ulicy Ząbkowskiej (mamy na ten pozyskaną dotację w wys. 10 mln zł, jest już wyłoniony wykonawca, który realizować będzie inwestycję w formule zaprojektuj-wybuduj),
  • remont południowej i środkowej części Al. Piłsudskiego,
 • rozwijanie lokalnych linii autobusowych, zwłaszcza po ul. Okólnej, Szkolnej, Fabrycznej, w kierunku MCER,
 • dalszą rewitalizację kamienic przy Al. J. Piłsudskiego, będących niejako wizytówką naszego miasta, oraz terenów wokół kamienic (m.in. wymiana kopciuchów),
 • poprawę estetyki naszego miasta, m.in. poprzez unormowanie wszechobecnych reklam, zadbanie o zieleń w mieście (np. kwietniki), po konsultacjach z mieszkańcami przyjęcie uchwały krajobrazowej walczącej z chaosem reklamowym w naszym mieście,
 • dalszą rozbudowę monitoringu miejskiego,
 • rozwijanie programów senioralnych aktywizujących najstarsze pokolenie mieszkańców Marek (np. Aktywny Senior, Aqua Senior, zajęcia edukacyjne w formule uniwersytetu trzeciego wieku, oferta kulturalna dla seniorów itp.),
 • zmodernizowanie istniejących mareckich placów zabaw i wybudowanie nowych, np. na Okólnej w okolicach Bielówka (na to zadanie pozyskaliśmy już dofinansowanie w wys. 3 mln zł), zbudowanie bezpiecznych placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców Marek, połączonych ze ściankami wspinaczkowymi, skate parkiem dla rolkarzy i deskorolkarzy, kamiennymi stołami do tenisa stołowego, stanowiskami do gry w szachy i warcaby (w tym mega szachy), stacjonarnymi grillami itp. Ogrodzony i monitorowany teren zamykany byłby na noc, a psy i inne pupile mogłyby przebywać na terenie placów jedynie na smyczy,
 • wybudowanie kolejnych boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną murawą,
 • po konsultacjach z mieszkańcami przygotowaliśmy koncepcję zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi w obrębie ulic: Wspólna, Saturna, Stawowa, Miedziana oraz terenów Marcovii i okolic zbiornika Konne. Chcielibyśmy, aby powstały tam m.in. park z ławkami i placem zabaw, siłownia plenerowa, tor na łyżwy/rolki, przestrzeń do organizacji ogniska i stanowiska do grillowania, zagospodarowanie stawów, pomosty, miejsce do plażowania, boisko do plażówki, toalety ogólnodostępne, parking (więcej na ten temat pisałem tutaj: Planujemy kolejne inwestycje oświatowe i rekreacyjne w Markach c.d.),
 • stworzenie psiego wybiegu z torem przeszkód dla czworonogów przy pupmtracku na Grunwaldzkiej,
 • wytyczenie traktów spacerowych wzdłuż rzeki Długiej wraz z ławkami, śmietnikami i oświetleniem, ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych w leśnych zasobach mareckich, jak również dalsze rozwijanie sieci ścieżek rowerowych w celu zaktywizowania Markowian do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • dalsze rozwijanie systemu roweru miejskiego „Kołomarek” poprzez budowę kolejnych stacji (zwłaszcza na ul. Okólnej, Bandurskiego, Mickiewicza, Promienna – Mieszka I),
 • rewitalizację Parku Miejskiego Briggsów (m.in. nowe alejki, ławki, rozbudowa placu zabaw).

Szanowni Państwo,

To tylko kilka moich pomysłów do zrealizowania w nadchodzącej kadencji. Liczę na to, że to Państwo będziecie prawdziwą „kopalnią” inicjatyw, będących odpowiedzią na Wasze potrzeby jako mieszkańców Marek. Chciałbym, aby konsultacje społeczne projektów planów inwestycyjnych stały się w Markach czymś normalnym.  

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com