Planujemy kolejne inwestycje oświatowe i rekreacyjne w Markach c.d.

W jednym z poprzednich artykułów opisałem zrealizowane w ostatnich latach inwestycje edukacyjne w Markach i zapowiedziałem opis planowanych kolejnych inwestycji oświatowych i rekreacyjnych w naszym mieście (Planujemy kolejne inwestycje oświatowe i rekreacyjne w Markach).  

Co planujemy? 

Koncepcja szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka

W przygotowaniu są założenia do koncepcji szkoły podstawowej i przedszkola z oddziałami integracyjnymi i żłobkowymi w rejonie ulic: Zygmuntowska, Żeromskiego i Wołodyjowskiego.

Budynek szkoły przewidziany ma być dla 1200 uczniów, co stanowi 48 oddziałów. Projekt budynku szkoły zawierać będzie m.in.:

– Sale lekcyjne ogólne z zapleczami, z pełnym wyposażeniem i monitorem

interaktywnym;

– Pracownię fizyczną z zapleczem, z przystosowanymi stanowiskami do ćwiczeń, stołem prezentacyjnym i zaciemnieniem;

– Pracownię chemiczną z przystosowanymi wyspowymi stanowiskami do ćwiczeń, stołem prezentacyjnym, dygestorium i zapleczem z szafą na odczynniki;

– Pracownie informatyczne;

– Pracownię plastyczną z niezbędnym wyposażeniem (stoliki, sztalugi);

– Pracownie językowe z przystosowanymi stanowiskami;

– Pracownie do zajęć technicznych, w tym jedną z wyposażeniem warsztatowym, drugą z wyposażeniem kuchennym;

– Gabinety pracy indywidualnej z dziećmi (psycholog, pedagog, logopeda);

– Salkę do zajęć sensorycznych;

– Gabinet lekarsko – pielęgniarski;

–  Aulę na 100 osób wyposażoną w ekran, rzutnik, nagłośnienie, zaciemnienie, zlokalizowaną w okolicy stołówki dla możliwości korzystania z niej jako zaplecza gastronomicznego;

– Kuchnię dla dwóch obiektów z możliwością oddzielenia części kuchennej z wydawkami od stołówki szkolnej;

– Salę gimnastyczną z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej z pełnym wyposażeniem i zapleczem;

– 4 salki gimnastyczne do zajęć dedykowanych;

– Sklepik szkolny;

– Pomieszczenie dla rodziców oczekujących na dziecko.

W projekcie budynku przedszkola znajdą się m.in.:

– Sale z zapleczem higienicznym i magazynowym dla 8 oddziałów z pełnym wyposażeniem;

– Salę do zajęć ruchowych;

– Wydawki gastronomiczne;

– Gabinety do indywidualnej pracy z dziećmi;

– Salkę do zajęć sensorycznych;

– Pomieszczenie dla rodziców oczekujących na dziecko;

– Sale dla 4 oddziałów żłobkowych z niezbędnym zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi.

We wszystkich salach szkoły i przedszkola w wyposażeniu planowane są monitory interaktywne.

Projekt w zakresie zagospodarowania terenu przewidywać będzie:

– Oddzielenie część szkolnej od części przedszkolnej i odrębne wejścia z różnych stron (usytuowanie przy różnych ulicach);

– W części przedszkolnej oddzielne wejścia do przedszkola i żłobka;

– W części przedszkolnej plac zabaw, miejsca odpoczynku i pracy grupowej oraz placyk dla dzieci ze żłobka;

– W części szkolnej boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, miejsca do treningu lekkoatletycznego, plac zabaw, miejsca pracy grupowej.

Projekty budynków będą posiadały rozwiązania w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. O efektach prac projektowych informować będę na mojej stronie chwiloc-filoc.com oraz na stronie na Fb (facebook.com/Grzegorzchwilocfiloc).

Zdjęcie poglądowe

Modernizacja i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3

Aktualnie trwa projektowanie przebudowy i modernizacji szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach (budynek szkolny) oraz zmiany zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół obiektu.

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch etapach.

Pierwszy obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego budynku szkoły.

Drugi dotyczy rozbudowy budynku szkolnego o nowe trzykondygnacyjne skrzydło mieszczące 11 sal lekcyjnych, 3 pracownie, szatnie, pomieszczenia administracyjne, socjalne, sanitarne techniczne i pomocnicze.

O efektach prac projektowych informować będę na mojej stronie chwiloc-filoc.com oraz na stronie na Fb (facebook.com/Grzegorzchwilocfiloc).

Filia SP3 przy ul. Dużej 3

Spółka komunalna Mareckie Inwestycje Miejskie zajmuje się również projektowaniem obiektów rekreacyjnych w naszym mieście:

Koncepcja terenów rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi kubaturowymi w obrębie ulic: Wspólna, Saturna, Stawowa, Miedziana.

W opracowaniu jest koncepcja zagospodarowania terenów Marcovii i okolic zbiornika Konne.

Koncepcja przewidywać będzie obiekty kubaturowe, np. budynek gospodarczy, budynek hotelowy dla 120 osób, salami konferencyjnymi, restauracją i kawiarnią, budynek będący zapleczem klubu sportowego (m.in. szatnie sportowe, magazyny, sale konferencyjne, pokój trenerów, pokój sędziów, sala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, siłownia, kawiarnia, sklepik klubowy), klubik dla dzieci (m.in. sala zabaw, salka urodzinowa, kawiarenka dla rodziców).

Wszystkie obiekty kubaturowe mają być wyposażone w windę i przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Koncepcja przewidywać będzie zagospodarowanie terenów stadionu Marcovii przy ul. Wspólnej oraz remont Orlika wraz z jego zapleczem. Przynajmniej jedno z boisk dostosowane ma być do przepisów międzynarodowych, boisko B (obecnie treningowe) powinno otrzymać sztuczną nawierzchnię, trybuny zaś mają mieć możliwość wybudowania pod nimi szatni z węzłami sanitarnymi i magazynem oraz pokoju dla sędziów z zapleczem sanitarnym.

Teren stadionu miejskiego na ul. Wspólnej

A ponadto:  

– boisko do plażówki (piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, korfball) z trybunami i tablicą wyników,

– park linowy (wykorzystując istniejący i pozostawiony w koncepcji drzewostan),

– miejsce na scenę w przypadku organizacji imprez masowych,

– plac zabaw (uwzględniając istniejącą lokalizację).

MCER i Konne

Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicach Konnych przewidywać będzie również m.in.

– amfiteatr z widownią,

– park z ławkami i placem zabaw,

– siłownię plenerową,

– strefę gastronomiczną dla food trucków z przygotowaną infrastrukturą,

– tor na łyżwy/rolki,

– przestrzeń do organizacji ogniska i stanowiska do grillowania,

– zagospodarowanie stawów, pomosty,

– miejsce do plażowania,

– boisko do plażówki,

– toalety ogólnodostępne,

– parking.

Przed przyjęciem tej koncepcji planujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych i zaprezentowanie pomysłów zagospodarowania terenu w trakcie spotkań z mieszkańcami.

MCER i Konne

Projekty i koncepcje opisanych wyżej inwestycji oświatowych i rekreacyjnych jeszcze w tym roku ujrzą światło dzienne. Nie wykluczone, że niektóre założenia nie znajdą się w finalnych projektach. Zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych zaplanowanych w odniesieniu do koncepcji zagospodarowania terenów w obrębie ulic: Wspólna, Saturna, Stawowa, Miedziana. O formach i terminach przyszłych konsultacji informować będę na mojej stronie chwiloc-filoc.com oraz na stronie na Fb (facebook.com/Grzegorzchwilocfiloc). Posiadane projekty pozwolą nam aplikować o dofinansowanie do planowanych inwestycji, bez którego trudno nam będzie je zrealizować. Trzymajmy kciuki!