Wspierają mnie

Poniżej prezentuję kilka głosów poparcia mojej kandydatury do Rady Miasta Marki. Te miłe słowa na mój temat od tak nietuzinkowych osób w naszej małej ojczyźnie dają mi poczucie dumy oraz motywują do dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej

Skuteczny samorządowiec to wiedza, dobra organizacja, empatia i dusza społecznika. Wszystkie te kluczowe cechy ma Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc. Pełniąc od wielu lat funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w naszej szkole udowodnił, że jest osobą niezwykle rzetelną i wspierającą placówkę na wielu płaszczyznach. Od małych do naprawdę dużych przedsięwzięć. Jest świetnym organizatorem potrafiącym zaangażować wiele osób do swoich projektów. Jak mówi, że coś zrobi to zrobi.

Agnieszka Gawkowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

Sukcesy w działalności zawodowej i społecznej opisane w CV wskazują wyjątkowe osiągnięcia, a szczególnie ogromne otwarcie Grzegorza na aktywny udział w inicjatywach na rzecz innego człowieka.

Szacunek budzi zaangażowanie Grzegorza w harcerstwie, różnych inicjatywach sportowo-rekreacyjnych w mieście, czy na rzecz społeczności szkolnej rozumianej jako połączenie uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególne znaczenie ma jego wieloletni udział  w Radzie Miasta. Bardzo przydatna jest jego wiedza prawnicza, ekonomiczna, samorządowa, społeczna.

Posiada wyjątkowe cechy dobrego organizatora. Wydarzenia są szczegółowo zaplanowane, dopilnowana realizacja, ale co ważne jest ono podsumowane i przekazana informacja o przebiegu do wiadomości społeczeństwa (m.in. na facebooku).

Wyjątkowe cechy osobiste budzą do niego szacunek, uznanie, a co istotne łatwo pozyskuje partnerów do swoich inicjatyw, chętnie pomaga innym organizatorom.

Zaszczytem dla mnie jest fakt, że zostałem poproszony  przez  Grzegorza o rekomendację w jego starcie na radnego Rady Miasta w Markach. Moim i nie tylko moim zdaniem jest to wspaniała kandydatura. Grzegorzu jesteś Wielki, tak trzymaj.

Do Wyborców

Proszę przeczytajcie jeszcze raz CV Grzegorza, to tylko skrót jego dotychczasowych osiągnięć i wcale nie wszystko.

Tadeusz Skłodowski

Pomysłodawca i założyciel Kancelarii Podatkowej „Skłodowscy”, wieloletni radny Miasta Marki, były Prezes Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Niezbyt często, ale się zdarza, że ktoś rodzi się już z genami do działań społecznych. Tak się zdarzyło z Grzegorzem  Chwiłocem-Fiłocem, a ja miałam przyjemność takiego Grzegorza poznać.

On zawsze był w ruchu, zawsze coś robił dla innych. Jest osobą bardzo zaangażowaną społecznie a jego CV imponuje różnorodnością i wielością działań.

Prawnik, bankowiec, samorządowiec.

Wiele lat życia związał z harcerstwem, a jego doświadczenie harcerskie odegrało ważną rolę w kształtowaniu się jego postawy społecznej. Jako przewodniczący Rady Rodziców SP1 w Markach postawił na działania dla dzieci i młodzieży.  

Jest radnym Miasta Marki od 2013 roku. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki, co świadczy o zaufaniu, jakim cieszy się wśród kolegów radnych.

Wielość i różnorodność zajmowanych przez Grzegorza funkcji świadczy o jego niezwykłej zdolności do zarządzania swoim czasem i energią, żeby realizować własne cele i pasje, jednocześnie dając tak wiele od siebie innym.

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc jest przykładem człowieka, dla którego działania społeczne stanowią motywację życiową. Jak sam mówi, jego ambicją jest stworzenie Marek miastem przyjaznym, nowoczesnym, bezpiecznym i czystym. I żeby nie było tylko sypialnią Warszawy.

Dlatego gorąco zachęcam do udzielenia swojego wsparcia i oddania głosu na Grzegorza w nadchodzących wyborach.

Jego doświadczenie, zaangażowanie i pragnienie rozwoju naszego miasta jest gwarancją, że Marki będą się rozwijać w kierunku, który jest dla mnie i dla nas wszystkich bliski.

Maria Borysewicz

Mieszkanka Marek, seniorka, była Przewodnicząca Mareckiej Rady Seniorów, była wieloletnia Wiceprezes Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Z pełnym przekonaniem polecam Państwu kandydaturę Grzegorza Chwiłoca-Fiłoca do Rady Miasta Marki. Grzegorz od kilkunastu lat działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej wraz z Mareckim Stowarzyszeniem Gospodarczym. W trakcie naszej wieloletniej współpracy niejednokrotnie wykazał się bogatą wiedzą prawno-ekonomiczną dotyczącą funkcjonowania nie tylko stowarzyszenia, ale również gminy. Jest do tego świetnym organizatorem, czego niejednokrotnie dowiódł podczas Spartakiady Rodzinnej i Biegu „Nocny Marek”. Jego zaangażowanie w nasze projekty może stanowić wzór dla innych. Takich właśnie samorządowców i społeczników nam potrzeba!

Marcin Dąbrowski

Prezes Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

Pan Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc jest osobą, której bez obaw można powierzyć sprawowanie funkcji radnego. Dba o rozwój miasta poprzez angażowanie się w liczne akcje mareckie. Uczestniczy aktywnie w działaniach na rzecz społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach.

Znajomość prawa, ambicja, wysoka kultura osobista, skuteczna organizacja pracy, doświadczenie oraz umiejętność współpracy z ludźmi – to jego atuty, które wzmocnią Radę Miasta Marki. 

Ewa Michalak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach

Kandydując do Rady Miasta Marki posiadam poparcie Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com