Plany inwestycyjne miasta dotyczące szkół, przedszkoli, żłobków

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki dokonaliśmy analizy planów inwestycyjnych miasta dotyczących obiektów oświatowo-wychowawczych (szkoły, przedszkola) oraz świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pomimo rozbudowy SP1, SP2, wybudowania nowej SP4, wyremontowania budynku na ul. Dużej, gdzie przeniesione zostały klasy 7-8 z SP3, w naszych szkołach odbywa się nauka na 2 zmiany.

Dlatego priorytetem jest wybudowanie szkoły podstawowej wraz z przedszkolem z oddziałami integracyjnymi i żłobkiem przy ul. Zygmuntowskiej. Wybudowanie szkoły na Zygmuntowskiej pozwoli odciążyć SP1 i SP2.

W przygotowanej już koncepcji budynek szkoły przewidziany ma być dla 1200 uczniów (około 50 oddziałów), część przedszkolna oraz żłobek – w lutym ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie żłobka i przedszkola, gdyż mamy już zagwarantowaną część finansowania budowy żłobka (uzyskaliśmy ponad 6 mln zł dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy na ten cel).  Znajdzie siê tam 8 oddziałów żłobkowych, każdy dla 24 dzieci oraz 4 oddziały przedszkolne, każdy dla 25 dzieci.

Obecnie trwa projektowanie przebudowy i modernizacji szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach (budynek szkolny) oraz zmiany zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół obiektu.

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch etapach:

  1. Pierwszy obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego budynku szkoły.
  2. Drugi dotyczy rozbudowy budynku szkolnego o nowe trzykondygnacyjne skrzydło mieszczące 11 sal lekcyjnych, 3 pracownie, szatnie, pomieszczenia administracyjne, socjalne, sanitarne techniczne i pomocnicze.

W planach jest przeniesienie mareckiego liceum z Pałacyku Briggsów właśnie do tego nowego obiektu przy ul. Dużej.

Mamy również w planach wyremontowanie hali sportowej przy ul. Dużej, które niestety jest obecnie wycofana z eksploatacji. Jej wadliwa konstrukcja nie pozwala korzystać z hali, a kompleksowa przebudowa wyceniona została na kwotę 18 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat wskazanych inwestycji oświatowych opisywałem tutaj: https://chwiloc-filoc.com/2023/01/planujemy-kolejne-inwestycje-oswiatowe-i-rekreacyjne-w-markach-c-d/

Ponadto planujemy budowę drugiego żłobka miejskiego na terenie przedszkola przy ulicy Dużej. Koncepcja żłobka przewiduje 3-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej około 1,4 tys. m2 dla 140-160 dzieci.

Więcej na ten temat pisałem tutaj: https://chwiloc-filoc.com/2023/04/planujemy-miejskie-zlobki-w-markach/