Planujemy miejskie żłobki w Markach

Jesteśmy miastem ludzi młodych. Według GUS, jesteśmy na trzecim miejscu w Polsce, jeśli chodzi o wiek mieszkańców (35,8 lat). W 2022 roku liczba zameldowanych mieszkańców Marek zwiększyła się o 1164 osób, a w mareckich rodzinach przyszło na świat 404 dzieci. Młode pokolenie miasta Marki, czyli dzieci i młodzież do 18 roku życia, obejmuje ponad 10 tys. osób, co stanowi prawie 27 proc. zameldowanych osób. W ubiegłym roku 180 par zawarło konkordatowy lub cywilny związek małżeński. Dla młodych rodzin żłobki, przedszkola i szkoły to niezwykle istotne miejsca na mapie naszego miasta.

W moim artykule „Planujemy kolejne inwestycje oświatowe i rekreacyjne w Markach” opisałem nasze dotychczasowe inwestycje oświatowe w latach 2017-2021 oraz o wprowadzeniu w 2018 roku świadczenia pieniężnego „Marecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3. W drugiej części artkułu „Planujemy kolejne inwestycje oświatowe i rekreacyjne w Markach c.d.” znaleźć można szczegóły planowanych dalszych inwestycji w obszarze edukacji, sportu i rekreacji w Markach. Wśród nich opisałem m.in. koncepcję szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka w rejonie ulic: Zygmuntowska, Żeromskiego i Wołodyjowskiego.

Ale i tym razem nie poprzestajemy na tym. Widząc potrzeby młodych mieszkańców naszego miasta planujemy budowę drugiego żłobka miejskiego na terenie przedszkola przy ulicy Dużej. Koncepcja żłobka przewiduje 3-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej około 1,4 tys. m2 dla 140-160 dzieci. Żłobek posiadać będzie m.in.:

  • 6-7 sal oddziałowych,
  • salę wielofunkcyjną do rytmiki,
  • kuchnię, wydawalnie posiłków, windę dla transportu posiłków,
  • zewnętrzny plac zabaw,
  • zewnętrzne stojaki na rowery i hulajnogi,
  • brak barier architektonicznych i pełne dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,
  • rozwiązania proekologiczne (np. instalacja fotowoltaiczna, instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, oświetlenie LED).

Dla tej inwestycji aktywnie poszukujemy dofinansowania. W lutym br. złożyliśmy wniosek do programu MALUCH+, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Chcemy zdobyć z tego źródła ponad 7,4 mln zł. Z informacji przekazanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że jesteśmy w czołówce gmin, które złożyły jeden z największych wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie z założeniami nasze miasto będzie mogło przeznaczyć ewentualne wsparcie właśnie na budowę żłobka. Dodatkowo ta edycja programu MALUCH+ zakłada, że inwestycja będzie mogła być realizowana do trzech lat, a przez kolejne trzy będzie zapewnione finansowanie nowych miejsc żłobkowych z funduszy europejskich.

O efektach naszego wniosku o dofinansowanie informować będę na mojej stronie chwiloc-filoc.com oraz na stronie na Fb (facebook.com/Grzegorzchwilocfiloc). Trzymajmy kciuki!