Marcowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM Marki

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki dokonaliśmy analizy działalności Urzędu Miasta Marki. Wśród zaproszonych przeze mnie gości oprócz Burmistrza Miasta była również p. Anna Marchlik, Sekretarz Miasta. Analizie podlegały w szczególności informacje o:

1) funkcjonowaniu UM w roku 2022 i plany na rok 2023, w tym struktura zatrudnienia, opis zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne UM, lokalizacja komórek UM na terenie miasta w roku 2022 i obecnie,

2) kosztach funkcjonowania UM w roku 2022 i zaplanowanych na rok 2023, w szczególności z uwzględnieniem kosztów osobowych i kosztów utrzymania/najmu obiektów, w których zlokalizowany jest UM, 

3) pracach modernizacyjnych w obiektach UM przeprowadzonych w roku 2022 i zaplanowanych na rok 2023.  

Aktualnie poszczególne komórki organizacyjne UM znajdują się w kilku lokalizacjach na terenie Marek:

– ul. Klonowa 7 Marki (Wydział Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta – WBM)

– ul. Lisa-Kuli 3A Marki (Wydział Podatków i Opłat – WPO)

– ul. Fabryczna 3 Marki (Wydział Aktywności Lokalnej Caf3 – CAF3)

– ul. Turystycznej 10 Marki (Archiwum Zakładowe – AZ)

– Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95 Marki (wszystkie pozostałe komórki)

Wskazane obiekty, z wyjątkiem ul. Klonowa 7, są własnością gminy i nie generują kosztów najmu czy udostępnienia tych obiektów.

Urząd Miasta Marki w statystykach:

– aktualne zatrudnienie to łącznie 111 osób

– w 2022 roku do UM wpłynęło ponad 53 tys. pism, z tego w wersji elektronicznej ponad 7 tys. pism

– według danych z funkcjonującego w UM systemu kolejkowego w 2022 roku urząd obsłużył około 53 tys. osób, z czego najwięcej, bo około 10 tys. spraw dotyczyło wydania nowych dowodów osobistych

– w 2022 roku w UM wydano 5610 decyzji administracyjnych, w tym 3550 decyzji z zakresu działania Wydziału Podatku i Opłat oraz 1430 decyzji z zakresu działania Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg

W ubiegłym roku w budynku głównym urzędu wśród prac remontowych wymienić można przebudowę pomieszczeń po dawnym banku, gdzie docelowo będzie można zorganizować salę ślubów dla osób niepełnosprawnych, gdyż obecnie pomieszczenia USC nie dają takiej możliwości. W roku bieżącym planowane jest wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych właśnie w tej części budynku, zabiegamy o dofinansowanie w tym zakresie.  

Ponadto zaplanowana jest modernizacja w zakresie Virtual WOF (Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny) obejmująca mikro-nawigację i informację kontekstową ułatwiającą poruszanie się po urzędzie – na ten cel w budżecie zaplanowano ponad 18 tys. zł.