Wrześniowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki analizie poddaliśmy m.in. działalność jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie zamówień publicznych. Wśród zaproszonych przeze mnie gości była p. Agnieszka Moczulska, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM Marki.

W zakresie zamówień publicznych omówieniu podlegały przeprowadzone w 2022 roku i zaplanowane na rok 2023 postępowania w formie zapytań ofertowych i przetargów, ze szczególnym opisem przetargów publicznych dla kwot zamówienia powyżej 30 tys. Euro, wraz z opisem stopnia ich realizacji.

Cieszy, że jednostki organizacyjne gminy wdrożyły platformę zakupową, za pośrednictwem której przeprowadza się większość postępowań w naszym mieście. Jednocześnie w celu optymalizacji kosztów coraz więcej zamówień publicznych podlega centralizacji (np. usługi medycyny pracy, ubezpieczenie mienia komunalnego itp.), co pozwala na osiągnięcie niższych cen za zakupowane produkty i usługi. Niestety coraz częściej dochodzi do unieważnienia postępowań z uwagi na wpływ ofert przekraczających budżet przewidziany na zakup produktu/usługi, co wymusza kilkukrotne ogłaszanie przetargów, niejednokrotnie z ograniczeniem zamówienia.  

Jesienią podczas kontroli działalności spółek miejskich planuję m.in. przeprowadzenie analizy zamówień publicznych przeprowadzonych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. i Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

CDN.