Zagłosowaliśmy!

Zdecydowaliśmy na co przeznaczyć 800 tys. zł w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

Na wczorajszym posiedzeniu Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego podliczyliśmy głosy oddane na poszczególne projekty zakwalifikowane do tegorocznej edycji. Głosami mieszkańców Marek zdecydowaliśmy, że w przyszłym roku zrealizowane zostaną następujące zadania:

BEZPIECZNA GMINA RAZEM Z OSP W MARKACH

Opis zadania: Celem projektu jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach w lekki samochód kwatermistrzowski oraz pojazd ATV. Sprzęt ten jest niezbędny do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń miejskich imprez i wydarzeń sportowych oraz do prowadzenia działań prewencyjno-szkoleniowych z mieszkańcami Marek. Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego umożliwia bezpieczny transport maksymalnie 9 osób oraz dodatkowego ładunku. Przedział osobowy wyposażony w dodatkowy sprzęt planistyczny i łącznościowy umożliwi utworzenie mobilnego punktu sztabowego podczas działań ratowniczych, a podczas zabezpieczeń wszelkich wydarzeń miejskich pojazd może stanowić punkt udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz prowadzenia działań szkoleniowych i prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa. Pojazd ten pozwoli w znacznym stopniu odciążyć podstawowy samochód użytkowany przez OSP, który w głównej mierze przeznaczony jest do prowadzenia działań ratowniczych, których z każdym rokiem jest coraz więcej.
Pojazd ATV przeznaczony będzie do terenowego wsparcia działań ratowniczych. Wiele wydarzeń sportowych odbywa się wzdłuż ulic naszego miasta oraz odcinków leśnych do których nie ma dostępu samochód osobowy. Zakup pojazdu umożliwi szybkie i sprawne działanie na trudno dostępnych terenach.

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW MAREK „POZYTYWNA DYSCYPLINA”

Opis zadania: wyposażenie rodziców i nauczycieli w metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Ochrona dziecka przed uzależnieniami: od narkotyków, alkoholu, substancji, psychoaktywnych, pornografii, Internetu. Zapobieganie chorobom depresji, samookaleczeniom, próbom samobójczym. Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, zjawiska wykluczenia społecznego dzieci. Wsparcie edukacyjne rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 3-14 lat. Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny przeprowadzone będą na terenie naszego miasta (w szkołach podstawowych) i przyczynią się do polepszenia relacji dziecko-rodzic, dziecko-rówieśnik, dziecko-nauczyciel.

Szczegółowa lista głosów oddanych na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

Lp.Nazwa zadaniaSzacunkowy koszt zadaniaLiczba oddanych głosów
Zadania twarde
1Bezpieczna gmina razem z OSP w Markach 555 000 zł1 233
2Trampoliny ziemne – nowa jakość zabawy dla każdego mieszkańca niezależnie od wieku (4 lokalizacje).165 000 zł343
3Mały plac zabaw na Wilczej – wielka integracja sensoryczna w Markach.330 000 zł593
4Bezpieczna Pomorska w Markach i dojście do Przedszkola/ Szkoły/na spacer.44 000 zł52
5GRAMY W SIATĘ! – budowa boiska do siatkówki na ul. Grunwaldzkiej.218 300 zł169
6Markowy Skatepark528 500 zł661
7Książkomat – dostęp do zasobów biblioteki przez całą dobę!172 000 zł354
8!!! Marki w kwiatach !!!66 000 zł180
9Spół-Dzielnia Lodówka społeczna.39 800 zł49
10Plac Zgody przy Głównej – budowa boisk sportowych i rozbudowa placu zabaw.349 300 zł247
Zadania miękkie
1Warsztaty dla mieszkańców Marek „Pozytywna dyscyplina”.90 000 zł1 861
2SKALDOWIE – koncert w MCER.70 000 zł1 500

W tym roku oddaliśmy 3881 głosy (o 777 głosów więcej niż w roku ubiegłym!), z tego 3881 ważnych (99,28%) i 41 głosów nieważnych (0,72%). 3718 (ponad 95%) głosy oddano w formie elektronicznej, 159 (4%) głosów oddano w wersji papierowej, 4 głosy oddano wysyłając kartę do głosowania mailem.

W głosowaniu Zespół nie uznał 14 głosów – są to głosy oddane po terminie (10 sztuk) bądź oddane podwójnie (raz tradycyjnie raz elektronicznie – 4 sztuki).

Na projekty twarde zagłosowało 3 881 osób, zaś na projekty miękkie 3 361 osób. Nie każdy z głosujących oddał dwa przysługujące mu glosy i część osób wybrała tylko jedno zadanie w jednej z kategorii.

Gratuluję pomysłodawcom wygranych projektów J Dziękuję wszystkim projektodawcom za złożone projekty oraz wszystkim Państwu za oddane głosy! Czekamy teraz na ich realizację w przyszłym roku.

Przed nami jeszcze podsumowanie tegorocznej edycji MBO. Jeśli macie Państwo pomysły na zmianę formuły MBO lub uwagi do regulaminu, zachęcam do ich zgłaszania na marki@chwiloc-filoc.com Postaram się zaprezentować je członkom Zespołu ds. MBO podczas ewaluacji naszej tegorocznej pracy.