Wrześniowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM Marki cz. 2

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki analizie poddaliśmy również wydatkowanie pozyskanych przez miasto środków zewnętrznych. Wśród zaproszonych przeze mnie gości była p. Małgorzata Czerwińska, Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych UM Marki.

Podczas analizy wydatkowania pozyskanych środków zewnętrznych omówieniu podlegały m.in. następujące zagadnienia: 

– zestawienie kwotowe środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Miasto Marki w roku 2022 oraz w pierwszym półroczu 2023 roku wraz z informacją o ich przeznaczeniu i dotychczasowym wydatkowaniu,

– informacje o kwotach i datach rozliczenia pozyskanych środków,

– informacje o ewentualnych środkach dotychczas nie wydatkowanych lub nie rozliczonych wraz z podaniem wyjaśnień,

– informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach w roku 2022 i 2023 w zakresie sposobu wydatkowania pozyskanych środków zewnętrznych, a jeśli wydane zostały zalecenia pokontrolne proszę o informacje o sposobie i terminie ich wykonania.

W okresie od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku wnioskowaliśmy o dotacje w kwocie ponad 104 mln zł, miastu udało się pozyskać niemal 40 mln zł, z tego w 2022 roku pozyskano 30 402 687,70 zł, a I poł. 2023 roku pozyskano dotacje w wysokości 9 368 341,10 zł.  

Otrzymane przez nasze miasto dotacje przeznaczone są m.in. na projekty inwestycyjne: ścieżki rowerowe, modernizacja dróg, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa i remont kanalizacji deszczowej, renowacja zabytków i prace konserwatorskie przy zabytkach, budowę infrastruktury sportowej (skatepark), montaż sygnalizatorów, wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych.   

Wśród donatorów znalazły się:

– Fundusze Unii Europejskiej (np. Fundusz Spójności).  

– Programy Rządowe: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

– Fundusze specjalne: Rządowy, Fundusz Inwestycji Lokalnych ( RFIL – przeciwdziałania Covid-19), Fundusze dedykowane dla uchodźców i wsparcia obywateli z Ukrainy, Fundusze Pomocy Pokrzywdzonym.

– Dotacje od Samorządu Województwa Mazowieckiego (seria programów Mazowsze dla seniorów, dla sportu, dla zabytków, dla centrów integracji społecznej).

– Dotacje Samorządu Województwa dla równomiernego rozwoju.

– Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– PFRON

Gratuluję pozyskanych i wydatkowanych środków i trzymam kciuki za kolejne dotacje, które będziemy mogli spożytkować dla miasta i mieszkańców Marek 😊