Program Czyste Powietrze w Markach

Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące kwestie:

1) możliwe sposoby złożenia wniosku do Programu,

2) omówiona zostanie struktura wniosku do Programu,

3) wyjaśnimy sposoby i zasady wypełniania wniosku do Programu oraz obowiązujące zasady Programu, w tym omówimy:

progi dochodowe,

poziomy dotacji (do 55%, 80%, 100%),

prefinansowanie do 50% dotacji przed inwestycją,

możliwe zadania do realizacji w ramach dofinansowania uzyskanego z Programu, w tym koszty kwalifikowane Programu,

korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego,

maksymalne wysokości dotacji w ramach Programu dla poziomu podstawowego (do 66 000,00 zł), podwyższonego (do 99 000,00 zł) oraz najwyższego (do 135 000,00 zł) wraz z omówieniem możliwych kosztów.

4) przedstawimy:

korzyści dla mieszkańców korzystających z Programu,

możliwości płynące z dofinansowań zawartych w Programie,

produkty dofinansowywane w Programie takie jak m.in.: pompa ciepła, fotowoltaika, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

funkcjonowanie oraz korzyści płynące z zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych tj. pomp ciepła lub fotowoltaiki.

Dla przypomnienia:

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Miasta Marki przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, w pokoju nr 15.

Godziny otwarcia punktu:

w środy w godz. 11:00-17:00,

w piątki w godz. 9:00-13:00.

Można się także skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: czystepowietrze@marki.pl