Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w SP1 w Markach

W piątek 23 czerwca w SP1 w Markach odbyły się ceremonie zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Podczas uroczystości prowadzonych dla klas 1-3, 4-6 i 7-8 w imieniu Rady Rodziców miałem okazję podziękować Dyrekcji Szkoły z p. Dyrektor Agnieszką Gawkowską na czele, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracyjnym Szkoły za pracę i trud włożony w cały proces nauczania naszych pociech w minionym roku szkolnym.

Osobne podziękowania skierowałem do wszystkich rodziców, którzy wsparli nasze tegoroczne działania, kilkanaście najbardziej zaangażowanych osób spośród rodziców otrzymało podziękowania imienne.   

Wzorem roku ubiegłego wychowawcy klas 4-8 poproszeni zostali o wytypowanie 2 osób spośród uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w poszczególnych klasach w mijającym roku szkolnym.

Kilkudziesięciu uczniów otrzymało cenne nagrody w postaci sprzętu rtv, bidonów i worków ufundowane przez Radę Rodziców oraz pozyskanego specjalnie na ten cel sponsora, tj. firmę telekomunikacyjną JMDI, za co ogromnie dziękujemy!  

Rada Rodziców zakupiła również nagrody książkowe dla uczniów za czytelnictwo oraz w konkursie „Zwyczajni – Niezwyczajni”, którzy w tym roku wytypowani zostali przez wychowawców klas 8.

W imieniu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego wręczyłem także nagrody dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie.

W ceremonii zakończenia roku klas 7-8 udział wziął również Pan Jacek Orych, Burmistrz Miasta Marki.

Uczniom, rodzicom, Dyrekcji Szkoły, nauczycielom, pracownikom administracyjnym życzę bezpiecznych i udanych wakacji 😊

I do zobaczenia we wrześniu!