Mieszkańcu Marek, dowiedz się na co idą Twoje pieniądze!

Już od dzisiaj możemy składać deklaracje podatkowe PIT-36 i PIT-37 za rok 2022. To ważny moment nie tylko dla domowego budżetu, ale również dla budżetu naszego miasta. Wskazując Marki jako miejsce swojego zamieszkania, zasilamy budżet miasta częścią podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jaką częścią? Ogólnie rzecz ujmując w 2023 roku gmina otrzyma 38,4% podatku dochodowego mieszkańca. Konkretna kwota podatku zależy oczywiście od wysokości jego wynagrodzenia. Przyjmując hipotetycznie, że takie miesięczne wynagrodzenie wynosi 6.000 zł, do budżetu Marek wpłynie około 178 zł miesięcznie.

Na co zostaną przeznaczone te środki? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w aplikacji Na co idą moje pieniądze, która w przejrzysty sposób opisuje tegoroczny budżet naszego miasta, przeznaczenie środków pozyskanych z PIT, daje ona możliwość również uzyskania stosownych wyliczeń dla innego poziomu dochodów miesięcznych, aniżeli podane wyżej 6.000 zł. A przede wszystkim możesz sprawdzić, w jakim stopniu twoje dochody bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju Marek, płacąc tu podatki.

Budżet całego miasta w tym roku to prawie 228 milionów złotych. Jedną z największych pozycji w dochodach jest podatek PIT, który stanowi 26,9% i wynosi ponad 61 milionów złotych. Pamiętajmy, że te pieniądze pochodzą od mieszkańców, którzy w zeznaniu rocznym wskazują miasto Marki jako miejsce zamieszkania.

Dziś takich mieszkańców jest ponad 37 tys. i 90 % z nich płaci podatek na rzecz Marek, za co bardzo dziękujemy. Ale mamy także świadomość, że w naszym mieście mieszka o wiele więcej osób i zachęcamy, aby składając deklarację w tym roku zadeklarowali, że mieszkają w Markach.

Do prawidłowego rozliczenia PIT należy wpisać w deklaracji podatkowej adres zamieszkania, pod jakim mieszkamy w dniu składania deklaracji. Oznacza to, że deklarację PIT składamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, w dniu w którym składane jest zeznanie podatkowe – w przypadku Marek jest to Naczelnik US w Wołominie. Błędem jest złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania, tak wypełniona deklaracja jest błędna i niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli mieszkasz w Markach, wskaż marecki adres w deklaracji podatkowej, dzięki czemu nasze miasto otrzyma część podatku od Twoich wynagrodzeń i będzie mogło dalej się rozwijać. Aby nam wszystkim żyło się tutaj lepiej, wygodniej, bezpieczniej.