Wczesną wiosną planujemy uruchomienie system mareckiego roweru miejskiego „KołoMarek”

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie i wdrożenie systemu rowerowego w naszym mieście, obejmujący instalację, kompleksową eksploatację, konserwację i zarządzanie systemem. Na oferty czekamy do 1 marca 2023 roku, a zatem być może już od kwietnia bieżącego roku będziemy mogli ponownie korzystać z systemu roweru miejskiego pod nazwą „KołoMarek”.

Podsumowanie funkcjonowania naszego systemu rowerowego w ubiegłym roku, w tym garść statystyk znaleźć można w moim artkule „Nowe stacje w systemie mareckiego roweru miejskiego KołoMarek”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie i wdrożenie elementów wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, w skład której
wchodzić będą m.in.:

 • system informatyczny wraz z licencją, obsługujący wypożyczalnię rowerów,
  stacje rowerowe w liczbie minimalnej do 7 sztuk z zastrzeżeniem, że otwarcie jednej stacji będzie możliwe później – z uwagi na realizację inwestycji na północnym odcinku Alei Piłsudskiego. Każda ze stacji wyposażona będzie w stojaki rowerowe w liczbie 17-22 szt.
 • telefoniczne i internetowe centrum kontaktu dla użytkownika,
 • budowę, administrowanie i utrzymanie strony internetowej, spełniającej wymogi
  dostępności cyfrowej, służącej do informacji o systemie, logowania dla
  użytkownika i obsługi użytkownika,
 • dostawę i udostępnienie klientom bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne,
  spełniającej wymogi dostępności cyfrowej, umożliwiającą wypożyczenie roweru,
  obsługę klienta, dokonywanie opłat za wypożyczenie,
 • dokonywanie we własnym zakresie i na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich
  elementów wyposażenia systemu rowerowego – w szczególności rowerów, stacji
  rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz
  systemu rozliczania i płatności,
 • utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt rowerów i stacji rowerowych
  w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz w pełni funkcjonalnym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów,
 • po zakończeniu umowy demontaż urządzeń i zakończenie działania całego
  systemu.

Wymagamy aby system rowerowy w Markach był kompatybilny z systemem roweru publicznego prowadzonym przez m.st. Warszawa. Kompatybilność polega na
tym, że użytkownik przy użyciu tego samego konta użytkownika, karty lub telefonu
będzie mógł korzystać zarówno z systemu w Markach, jak i Warszawie a także innych
systemów, na które wyrazimy pisemną zgodę.

System ma umożliwiać użytkownikowi wypożyczenie oraz oddanie roweru na terenie
miasta Marki oraz na terenie m.st. Warszawy we wszystkie dni tygodnia, przez całą
dobę, przez cały okres funkcjonowania tj. od pierwszego dnia uruchomienia systemu
do 30 listopada 2023 roku.

Korzystanie z systemu przez użytkownika będzie możliwe po uprzedniej rejestracji
i utworzeniu indywidualnego konta w internetowym systemie. Warunki korzystania
z wypożyczalni oraz rowerów określać będzie szczegółowy regulamin. Wypożyczenie
roweru będzie odpłatne, zgodnie z ustalonym cennikiem.

Stacje rowerowe znajdą się w znanych w lat ubiegłych lokalizacjach: przy rondzie na ul. Sosnowej i ul. Kościuszki, na ulicy Saturna przy skrzyżowaniu z ul. Stawową, pod wiaduktem S8, przy ratuszu, na rogu Piłsudskiego i Wspólnej, na rogu Piłsudskiego i Legionowej, na pętli przy Legionowej. Każda z nich będzie mieć terminal, 15 rowerów i 22 stojaków z blokadą magnetyczną. W naszym systemie znajdzie się 105 rowerów miejskich, w tym  4 dziecięce, które będzie można wypożyczyć i zwrócić w stacjach przy Urzędzie Miasta Marki (1 szt.), na rogu Piłsudskiego i Wspólnej (1 szt.), na ul. Saturna (2 szt.).

W budżecie miasta na system roweru miejskiego zaplanowaliśmy 420 tys. zł.

O planowanej dacie uruchomienia systemu informować będę na FB i na mojej stronie chwiloc-filoc.com.