Spartakiada rodzinna – podziękowania

W niedzielę 25 września 2022 roku odbyła się już XVII Spartakiada rodzinna Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Od kilkunastu lat jestem współorganizatorem tego sztandarowego wydarzenia w naszym mieście, tak było również tym razem. Moje zadanie polegało na przeprowadzeniu konkurencji paszportowych (konkurs o tytuł „Sportowej rodziny roku”) oraz zorganizowanie turnieju przeciągania liny.

Podczas „triatlonu”, bo tak nazwaliśmy nasze trzy paszportowe konkurencje, rodziny miały do pokonania „konno” – w stylu hobby horse i z zasłoniętymi oczami tor przeszkód, musiały wykazać się celnością, szybkością oraz dobrą komunikacją i współpracą. Podobnie przy przeciąganiu liny, drużyny oprócz siły i wytrzymałości wygrywały dzięki dobrej współpracy w ramach całej grupy.

Wszystkie te atrakcje były możliwe dzięki pomocy ze strony całej grupy wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej i Liceum Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, którzy pod kierunkiem Izabeli Chwiłoc-Fiłoc poprowadzili konkurencje triatlonowe, za co ogromnie dziękuję! Podziękowania ślę również do Basi Chwiłoc-Fiłoc, która cały dzień dzielnie pomagała swojemu tacie 🙂
Ponadto bardzo dziękuję harcerzom z 62 Szczepu Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Polanie”, dzięki którym mogłem przeprowadzić turniej przeciągania liny. Szczególne podziękowania kieruję do Druha harcmistrza Roberta Borzeckiego, komendanta Szczepu, oraz Druha przybocznego Pawła Sobolewskiego.

Rodzinom biorącym udział w triatlonie oraz siłaczom przeciągającym liny gratuluję osiągniętych wyników i zapraszam za rok na kolejną Spartakiadę rodzinną MSG. Bądźmy tam razem, na pewno będzie się działo 🙂