Zarząd Rady Rodziców SP 1 w Markach

Na wczorajszym zebraniu Rada Rodziców SP 1 w Markach przyjęła sprawozdanie zarządu RR wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz dokonała wyboru zarządu RR w niezmienionym składzie:

1. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc – Przewodniczący Rady Rodziców,

2. Piotr Wicher – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców,

3. Justyna Nowak – Skarbnik Rady Rodziców,

4. Bartosz Szota – Sekretarz Rady Rodziców.

W imieniu Zarządu bardzo dziękuję za okazane zaufanie i gorąco zachęcam Państwa do współpracy z RR w celu polepszenia warunków nauki uczniom naszej szkoły oraz wsparcia grona pedagogicznego w ich trudnej misji. 🙂