Nakładka asfaltowa na Rzemieślniczej i in.

W sierpniu informowałem o ogłoszeniu przetargu na ułożenie asfaltu na następujących ulicach:
– Rzemieślniczej
– Długiej – od Fiołkowej do Spacerowej
– Żabiej
– Baśniowej wraz z łącznikiem
– Topolowej
https://chwiloc-filoc.com/2022/08/nakladka-asfaltowa-na-rzemieslniczej-i-in/

W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na wykonanie nakładek asfaltowych. Przetarg wygrała firma Ziembud Tomasz Ziemecki, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Prace będą realizowane jeszcze w tym roku.
Na ulicy Rzemieślniczej wykonana zostanie nakładka o długości 192 metrów i szerokości 5 metrów, projekt przewiduje 75 cm pobocza po obu stronach drogi.

A dodam, że w tym roku wykonaliśmy nakładki asfaltowe ulicach: Długosza, Podgórskiej, na odcinkach Ceglanej i Hallera, łączniku Szkolnej i Poznańskiej oraz sięgaczu Długiej. Ku końcowi zmierzają prace w ulicy Piotrówka.