Bardzo klimatyczny pokaz – o temperaturze słów kilka

We wtorek i czwartek 7 i 9 grudnia 2021r. odbyły się kolejne zajęcia z cyklu pokazów naukowych w naszej szkole. Uczniowie klas 1-3 zostali zabrani w świat wyjątkowo niskich temperatur, gęstości i objętości. Uczestnicy pokazów badali właściwości suchego lodu (-78,5 C) oraz ciekłego azotu (-198,5 C), obserwowali również tworzenie modelu atmosfery z prawdziwą chmurą w środku. Dzieci brały udział w dyskusji o chemicznej i fizycznej naturze spalania.  

Zajęcia przeprowadziła firma „Pokazy bez Skazy” współpracująca z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Pokazy w całości sfinansowane zostały ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Pokazy były formą profesjonalnego spektakularnego widowiska naukowego zawierającego eksperymenty i demonstracje, dostosowanego do wieku uczestników. Wszystko spięte bardzo ciekawą i rzeczową klamrą merytoryczną dzięki czemu widowisko było naprawdę wyjątkowe i mam nadzieję, że pozostanie na długo w pamięci uczestników.

Łącznie w 17 pokazach przeprowadzonych w okresie listopad-grudzień br. udział wzięły wszystkie 45 klas z naszej szkoły, po 2-4 klasy na jednym pokazie.  

A jeśli tylko warunki epidemiczne na to pozwolą, przy odpowiednim poziomie wpłat na fundusz Rady Rodziców planujemy uruchomienie w II połowie roku szkolnego warsztatów naukowych dla poszczególnych klas.