1,7 mln zł na sprzęt dla mareckich szkół

Lekcje z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnych, filmy obrazujące omawiane zagadnienia na lekcjach biologii, geografii czy historii, doświadczenia chemiczne i fizyczne z wykorzystaniem przenośnych laboratoriów… To już się dzieje na wybranych zajęciach lekcyjnych w mareckich szkołach, ale chcielibyśmy aby w jeszcze większym stopniu kadra pedagogiczna mogła wykorzystywać nowe technologie do nauki młodych mieszkańców Marek.

Ponadto wszyscy pamiętamy naukę zdalną, lekcje w trybie hybrydowym, kwarantannę całych klas i poszczególnych uczniów oraz nauczycieli… Pandemia Covid-19 dała nam się wszystkim we znaki, szczególne piętno odcisnęła na uczniach i funkcjonowaniu szkół.

Dlatego marecki samorząd zdecydował się przeznaczyć niemal 1,7 mln zł i doposażyć każdą marecką szkołę podstawową w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.  W połowie listopada br. podpisana została umowa na dostawę wyposażenia i oprogramowania, zakup licencji oraz przeprowadzenie szkoleń z korzystania z zakupionych produktów. Wszystkie szkoły podstawowe w Markach do końca bieżącego roku otrzymają:

  • 55 szt. monitorów interaktywnych,
  • 56 szt. komputerów stacjonarnych,
  • 133 szt. komputerów przenośnych,
  • 11 urządzeń wielofunkcyjnych (wydruk, skanowanie),
  • pracownie mobilne oraz narzędzia podnoszące jakość prowadzonych lekcji on-line;
  • oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną na wysokim poziomie atrakcyjności zarówno dla uczniów i uczennic i nauczycieli;
  • narzędzia (pracownie mobilne) umożliwiające przeprowadzenie tematu lekcji na zasadzie eksperymentu.

W ramach zamówienia przewidziano także informatyczne doradztwo techniczne, szkolenia dla kadry nauczycielskiej, dydaktycznej i pedagogiczno-psychologicznej szkół z obsługi zakupionego oprogramowania oraz narzędzi wspierających nauczanie zdalne.

Szczegółowe zestawienie zakupionych produktów z podziałem na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

SzkołaLp.Nazwa usługi lub produktuJmIlość
SP11.Komputer przenośny typ Iszt.49
2.Urządzenia wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe)szt.2
3.Monitor interaktywny- typ Iszt.13
   Suma   347 388,50 zł
SP21.Mobilna pracowania chemicznaszt.1
2.Mobilna pracownia geograficznaszt.1
3.Komputer przenośny typ Iszt.6
4.Komputer stacjonarny All in Oneszt.10
5.Urządzenie wielofunkcyjne – typ IIszt.2
6.Urządzenie wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe)szt.3
7.Tabletszt.2
8.Kamera cyfrowa z wyposażeniem wspomagającym typu gimballszt.1
9.Statywszt.1
10.Mobilna pracownia chemicznaszt.1
11.Mobilna pracownia geograficznaszt.1
12.Monitor interaktywny typ Iszt.9
13.Uchwyt do montażu na ścianęszt.3
14.Szkoleniekpl.1
   Suma   319 831,60 zł
SP31.Program edukacyjny (matematyka, wspomaganie słuchu i wzroku)szt.1
2.Komputer przenośny typ Iszt.48
3.Komputer stacjonarny All in Oneszt.16
4.Urządzenie wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe)szt.1
5.Monitor interaktywny typ Iszt.6
   Suma   340 667,70 zł
SP41.Komputer przenośny typ Iszt.30
2.Urządzenie wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe)szt.2
3.Monitor interaktywny typ Iszt.17
   Suma   304 406,50 zł
SP51.Mobilna pracowania oprogramowanie (pracownia fizyczna i geograficzna)szt.1
2.Mobilna pracownia fizyka- czujnikiszt.1
3.Platforma do zarządzania komputerami -1 licencja na 26 stanowiskszt.1
4.Komputer stacjonarny All in Oneszt.30
5.Monitor interaktywny – typ IIszt.5
6.Monitor interaktywny typ Iszt.5
7.Mobilna podstawa do monitora interaktywnego typu Iszt.1
8.Urządzenie wielofunkcyjne A4 (laserowe, kolorowe)szt.1
9.Mobilna pracownia – fizycznaszt.1
10.Mobilna Pracownia – geograficznaszt.1
11.Szkoleniekpl1
   Suma   377 056,40 zł
     
   Razem1 689 350,70 zł

Zakup wskazanego sprzętu i oprogramowania został dokonany w ramach projektu pn. „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach II Osi priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”. Jego celem jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych, podniesienie jakości nauczania oraz zwiększenie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 w 25 szkołach podstawowych z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

Projekt realizowany jest wraz z 4 gminami sąsiednimi: Radzymin, Kobyłka, Ząbki, Zielonka. Wartość projektu dla Marek wynosi prawie 1,7 mln zł, a pozyskane środki to ponad 1,16 mln zł.