Konkurs plastyczny dla klas 1-6 „Metropolia warszawska w 2040 roku”

Do wygrania są wycieczki dla całych klas do Parku Rozrywki Julinek w gminie Leszno, Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim, Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” w Otrębusach, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie czy do Obserwatorium Astronomicznego w Grodzisku Mazowieckim!

Metropolię warszawską współtworzy m.st. Warszawa oraz 69 gmin okolicznych i 9 powiatów. Jest to obszar niezwykle zróżnicowany, o powierzchni 6 tys. km2, zamieszkały przez ponad 3 mln osób. Metropolia warszawska bardzo dynamicznie się rozwija, aby być nowoczesnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Dzięki m.in. aktywnemu zaangażowaniu samorządów współtworzących metropolię warszawką w realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, budowane są nowoczesne drogi rowerowe oraz parkingi „Parkuj i Jedź”, realizowane są projekty edukacyjne, powstają miejsca opieki dla dzieci do lat 3 oraz nowoczesne e-usługi. Te działania i przedsięwzięcia nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego ze środków unijnych.

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu opisującego jak będzie wyglądała metropolia warszawska w 2040 roku. W którą stronę pójdzie rozwój warszawskiej metropolii? Jakie zmiany według autorów plakatów powinny zajść na wsi czy w mieście aby warszawska metropolia była idealnym miejscem do życia? Jak jej mieszkańcy będą podróżować, pracować, spędzać swój wolny czas? Jakie potrzeby swoich mieszkańców powinna zaspokoić metropolia rozwijając się i realizując np. unijne projekty czy inne wspólne inicjatywy? Prace konkursowe powinny zawierać elementy ukazujące korzyści wynikające z mieszkania w metropolii warszawskiej w przyszłości oraz to, jak metropolia będzie się rozwijała i funkcjonowała służąc przede wszystkim swoim mieszkańcom.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie przez klasę plakatu w formacie A1 (594mm x 841mm) w orientacji poziomej lub pionowej, nawiązującego do tematu konkursu “Metropolia warszawska w 2040 roku”.
Prace konkursowe powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, flamastry, ołówki, cienkopisy.

Niedopuszczone do konkursu zostaną prace wykonane przy użyciu:
– nietrwałych, sypkich materiałów (plastelina, brokat, piasek, etc.)
– wycinków z gotowych materiałów z gazet, publikacji czy z Internetu
– graficznych programów komputerowych
– z elementami wystającymi ponad powierzchnię kartki pracy konkursowej

W konkursie wziąć może udział klasa (jest to więc praca zbiorowa), w skład której wchodzą uczniowie jednej klasy 1. – 6. szkoły podstawowej, zlokalizowanej na terenie metropolii warszawskiej, a więc również na terenie Marek 😊

Każda klasa może przesłać maksymalnie jedną pracę konkursową.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pocztą lub dostarczenie osobiście organizatorowi w terminie do dnia 31 maja 2023 roku (w przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego):
a) pracy konkursowej – plakatu w formacie A1, podpisanego na odwrocie: klasa, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna „Uczestników” (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu);
b) prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do Regulaminu);
c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wypełnionego przez Nauczyciela zgłaszającego klasę do konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu).
Praca konkursowa wraz z kompletem dokumentów powinna zostać przesłana lub dostarczona na adres:
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy
PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
(XIX piętro, pokój 1912)
z dopiskiem na kopercie: Konkurs – „Metropolia warszawska w 2040 roku”
W przypadku wysyłki pracy pocztą opiekun klasy ma obowiązek poinformowania o wysyłce pracy konkursowej „Organizatora” konkursu do dnia 31 maja 2023 roku (telefonicznie pod nr telefonu: 022 443 02 26 lub mailowo: ljanicka@um.warszawa.pl).

Koszty związane z realizacją wycieczek (bilety wstępu, koszt transportu) ponosi Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Kwestie organizacyjne wycieczki: zgody rodziców na udział dzieci, ubezpieczenie, zamówienie transportu itp. będą leżały po stronie szkoły.

Realizacja wycieczek nastąpi w terminie wrzesień-grudzień 2023 roku.

Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz ich opiekunowie – nauczyciele otrzymają dyplomy.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 12 czerwca 2023 roku.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://um.warszawa.pl/waw/europa

Zachęcam do udziału w konkursie!