Rzemieślnicza z nakładką asfaltową

Od ubiegłego tygodnia możemy jeździć ulicą Rzemieślniczą pokrytą nakładką asfaltową 🙂

ul. Rzemieślnicza po zakończeniu prac

Jesienią 2018 roku spotkałem się z przedstawicielem mieszkańców ulicy Rzemieślniczej w sprawie przebudowy tej ulicy. Pierwszym etapem jej modernizacji było równanie drogi, teraz przyszedł czas na położenie nakładki asfaltowej. Dzięki moim staraniom we wrześniu 2022 roku Urząd Miasta Marki dokonał wyboru firmy i podpisał umowę na modernizację ulicy Rzemieślniczej. Prace wykonała firma ZIEMBUD Tomasz Ziemiecki. Wartość umowy opiewa na ponad 232 tysiące złotych. Na długości 192 metrów położona została nakładka asfaltowa o szerokości 5 metrów, pobocza utwardzone kruszywem mają szerokość 75 centymetrów.

ul. Rzemieślnicza z nakładką asfaltową

Mam nadzieję, że przeprowadzona modernizacja drogi ułatwi Państwu codzienny dojazd do posesji oraz że dzięki temu będzie żyło się po prostu lepiej 🙂

Jednocześnie informuję, że aktualnie trwają prace przy nakładkach na ulicach Długiej (od Fiołkowej do Spacerowej), Żabiej, Baśniowej wraz z łącznikiem Topolowej. A dodam, że w tym roku wykonaliśmy nakładki asfaltowe ulicach: Długosza, Podgórskiej, na odcinkach Ceglanej i Hallera, łączniku Szkolnej i Poznańskiej oraz sięgaczu Długiej. Ku końcowi zmierzają prace w ulicy Piotrówka.