Czekamy na projekty zadań do realizacji w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego!

Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami naszego miasta w sprawie przeznaczenia 800 tys. zł (z tego 650 tys. zł na zadania twarde i 150 tys. zł na zadania miękkie) z budżetu Marek na przedsięwzięcia zgłoszone i wybrane przez mieszkańców Marek.

Jak pisałem w ostatnim numerze „Ekspresu Mareckiego” w grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy zadania z roku 2022:

 • cykl „Teatrzyki dla dzieci – Kulturka w Strudze”,
 • „Remont chodnika przy ul. Wspólnej”,
 • Tężnia solankowa – „Mały Ciechocinek” – zakończyły się prace w Parku Wolontariuszy, gdzie stanęła nasza tężnia, a jej uruchomienie nastąpi prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.

Natomiast w marcu bieżącego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Markach otrzymała zakupiony ze środków Miasta pojazd ATV, przyczepkę do jego przewozu oraz komplet elektronarzędzi. Jest to zrealizowana część zwycięskiego projektu „Bezpieczna gmina razem z OSP w Markach”, którego dalsze elementy są w trakcie zamawiania (mniejszy sprzęt) oraz przetargu (lekki samochód kwatermistrzowski). Zakupione pojazdy wykorzystywane będą do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń miejskich imprez i wydarzeń sportowych oraz do prowadzenia działań prewencyjno-szkoleniowych z mieszkańcami Marek.

A już od 1 kwietnia czekamy na projekty zadań do tegorocznej edycji MBO! Do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Marek bez względu na swój wiek lub grupa mieszkańców Marek. Co ważne, do zgłoszenia zadania i do głosowania wystarczające jest zamieszkiwanie w Markach (nie trzeba być zameldowanym w naszym mieście).

Formularz propozycji zadania można:

 • przesłać Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl,
 • wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl,
 • przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl,
 • złożyć w Urzędzie Miasta Marki, w MOK-u, w placówkach Biblioteki Publicznej w Strudze (Wczasowa 5) i Pustelniku (Wspólna 40-42), w CAF3,
 • wysłać listownie na adres UM Marki. 

Zgłaszane zadanie będzie musiało spełniać następujące wymagania:

 • Zadanie musi zostać poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców Marek (i w tym przypadku nie jest wymagane zameldowanie w naszym mieście).
 • Efekt realizacji zadania zgłoszonego w ramach MBO musi być dostępny dla ogółu mieszkańców.
 • Zadanie nie może stanowić części większego zadania, nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta.
 • Zgłoszone zadanie musi być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi.
 • W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta.
 • Zgłoszone zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.
 • Zadanie musi posiadać zaproponowaną przez wnioskodawców lokalizację.

Wzorem lat ubiegłych projektodawcy będą mogli uzyskać wsparcie ze strony Urzędu Miasta Marki przy konstruowaniu propozycji zadania, w szczególności w kwestiach możliwości realizacji zadania w określonej lokalizacji i jego szacunkowych kosztów. Prawdopodobnie członkowie Zespołu ds. MBO również będą udzielać pomocy wnioskodawcom na wyznaczonych dyżurach w CAF3.  

Głosować będziemy mogli w dniach od 7 do 21 września 2024 roku mailowo (zdecyduj@marki.pl), elektronicznie (przy pomocy dedykowanej aplikacji udostępnionej przez Urząd Miasta pod adresem zdecyduj.marki.pl), listownie (na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”) albo osobiście w Urzędzie Miasta Marki, w MOK-u, w placówkach Biblioteki Publicznej, w CAF3. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek bez względu na wiek.

Podczas głosowania będziemy mogli wskazać po jednym zadaniu z każdej kategorii, czyli maksymalnie 2 zadania. Dopuszcza się oddanie głosu tylko w jednej kategorii.  

Do 5 października 2024 roku poznamy zwycięskie projekty.

Zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców Marek zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w roku 2025.

Nad właściwym przeprowadzeniem MBO czuwa Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. W skład Zespołu wybranych zostało dwóch przedstawicieli Rady Miasta (Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc oraz Jarosław Jaździk), dwóch przedstawicieli Burmistrza (Ada Gajek – sekretarz Zespołu, Dariusz Pietrucha – z-ca Burmistrza), przedstawiciele dwóch mareckich NGO (Paulina Bednarz – Marecki Klub Kobiet z Pasją, Paweł Jakubowski – OSP Marki) i dwoje mieszkańców (Sylwia Tyszko i Arkadiusz Polowczyk).

Czekamy z niecierpliwością na Państwa pomysły! Gorąco zachęcam do zgłaszania propozycji zadań, a następnie do głosowania na wybrane projekty w ramach tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Uważam, że warto decydować na co wydać nasze wspólne pieniądze, aby zmieniać naszą Małą Ojczyznę w miejsce przyjaźniejsze i bezpieczniejsze do życia, uczenia się, odpoczywania.

W końcu Tak właśnie zmieniamy Marki!