Wieści z Rady Miasta Marki

Na wczorajszej sesji RM Marki zdecydowaliśmy o zwiększeniu budżetu na rozbudowę ulicy Ząbkowskiej do wysokości 18,79 mln zł, tj. o niemal 4 mln zł więcej aniżeli przewidywał kosztorys budowlany. Po kilku unieważnionych przetargach, w których kwoty zaproponowane przez oferentów przekraczały środki zabudżetowane na tę inwestycję, koniecznym okazało się znalezienie dodatkowych funduszy w budżecie miasta.

Przypomnę, że na kompleksową modernizację ul. Ząbkowskiej pozyskaliśmy dofinansowanie w wys. 10,6 mln zł. W planie jest m.in. ułożenie nowej nawierzchni i chodników, przebudowa skrzyżowań, wymiana oświetlenia, budowa infrastruktury dla potrzeb transportu zbiorowego.

Zabezpieczyliśmy również środki na wkład własny (w wys. ponad 105 tys. zł) w przedsięwzięciu realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”.  Ubiegamy się o dofinansowanie w konkursie grantowym, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej wraz ze wzrostem poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wśród innych zmian budżetowych znalazły się przesunięcia środków na wydatki majątkowe w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań oraz możliwością pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, m.in. związane z modernizacją rowów melioracyjnych, rozbudową ul. Wilczej czy wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych.

Dokonaliśmy również zmian w obszarze dochodów budżetowych wynikających z pozyskania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego – 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Markach w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie – dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Ekologiczny piknik rodzinny”.   

Pozostałe zmiany dotyczyły wprowadzenia środków przeznaczonych na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.