Głosujemy w MBO!

800 tys. złotych do wydania w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego!

A na co TY chcesz je wydać?

Do 21 września br. do godziny 23:59 możemy głosować na zgłoszone projekty w tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Wzorem roku ubiegłego mamy do wydania kwotę 800 tys. zł, z tego 650 tys. zł na zadania twarde i 150 tys. zł na zadania miękkie.

W trakcie minionych wakacji Zespół ds. MBO, którego jestem członkiem nieprzerwanie od 2015 roku, dokonał weryfikacji wszystkich wniosków zgłoszonych w tegorocznej edycji. Wnioskodawcy złożyli w tym roku 19 projektów, w tym 16 w kategorii zadań twardych i 3 w kategorii zadań miękkich. Finalnie jako Zespół zakwalifikowaliśmy 12 projektów:

Lp.Nazwa zadania
ZADANIA TWARDE
1Bezpieczna gmina razem z OSP w Markach
2Trampoliny ziemne – nowa jakość zabawy dla każdego mieszkańca niezależnie od wieku (4 lokalizacje)
3Mały plac zabaw na Wilczej – wielka integracja sensoryczna w Markach
4Bezpieczna Pomorska w Markach i dojście do Przedszkola/Szkoły/na spacer
5GRAMY W SIATĘ! – budowa boiska do siatkówki na ul. Grunwaldzkiej
6Markowy Skatepark
7Książkomat – dostęp do zasobów biblioteki przez całą dobę!
8!!! Marki w kwiatach !!!
9Spół-Dzielnia Lodówka społeczna
10Plac Zgody przy Głównej – budowa boisk sportowych i rozbudowa placu zabaw
ZADANIA MIĘKKIE
1Warsztaty dla mieszkańców Marek „Pozytywna dyscyplina”
2SKALDOWIE – koncert w MCER

Zapraszam na stronę zdecyduj.marki.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi opisami każdego projektu. 

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek bez względu na wiek J

Głosujemy: 

 • elektronicznie (przy pomocy dedykowanej aplikacji udostępnionej przez Urząd Miasta pod adresem http://zdecyduj.marki.pl),
 • mailowo na adres: zdecyduj@marki.pl – przy tej formie głosowania przesyłamy skan lub zdjęcie wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty do głosowania,
 • osobiście w wybranych miejscach na terenie miasta, tj. w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, w Bibliotece Publicznej w Markach: w filii w MCER
  (ul. Wspólna 40/42) i Strudze (ul. Wczasowa 5), w CAF3
  (ul. Fabryczna 3), w Mareckim Ośrodku Kultury (ul. Fabryczna 2),
 • listownie na adres Urzędu Miasta Marki: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” – uwaga: decyduje data stempla pocztowego,   
 • wypełniając tylko jedną kartę do głosowania, wskazując po maksymalnie jednym zadaniu z kategorii zadań „twardych” lub „miękkich” (można oddać głos tylko w jednej kategorii zadań: twardych lub miękkich),
 • poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie obok nazwy zadania z danej kategorii.

Zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców Marek zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w roku 2024.

W ostatnią niedzielę sierpnia odbył się koncert „Kubańczyka”, czego zażyczyli sobie mieszkańcy Marek w ubiegłorocznym głosowaniu na zgłoszone zadania w ramach MBO. Podobnie od maja go grudnia odbywają się przedstawienia teatralne dla dzieci będące ubiegłorocznym zwycięskim projektem MBO pt. „Teatrzyki dla dzieci – kulturka w Strudze”.

W maju podpisana została umowa na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj tężni solankowej, zadanie to zwyciężyło w kategorii zadań twardych w MBO 2022. Prace podzielone zostały na 2 części – projektową i budowlaną.  Część projektowa składa się z 3 etapów, część budowlana z 2 etapów. W czerwcu przyjęty został protokół odbioru częściowego dla etapu I, tj. została zaakceptowana przez UM koncepcja projektu zagospodarowania terenu.  Do zakończenia etapu II części projektowej, wykonawcy pozostało dostarczenie projektu technicznego dla budowy przyłączy do sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, uzgodnionego przez Wodociąg Marecki. Termin realizacji etapu II przewidziany jest do 25 września 2023 r., a zakończenie części projektowej przewidziano na 15 października 2023 roku, zaś części budowlanej na 15 grudnia 2023 roku.

Tężnia będzie mieć około 6 m. długości i 3,8 m. wysokości i będzie zasilana solanką z podziemnego zbiornika. Obok tężni pojawią się elementy małej architektury – 5 ławek, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na śmieci. Dookoła pojawi się mineralna nawierzchnia ograniczona betonowymi elementami.

Dotychczas decyzją mieszkańców podjętą w głosowaniach MBO powstały m.in.:

 • wiaty na przystankach komunikacji miejskiej po jednej stronie alei Piłsudskiego
 • pumtrack
 • strefa relaksu-ogród zmysłów
 • górka saneczkowa
 • siłownie plenerowe
 • strefa ćwiczeń i parki linowy w Parku Wolontariuszy
 • plac zabaw przy Skwerze Ks. Markiewicza
 • strefa odpoczynku i edukacji na Zieleńcu
 • kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody
 • budowa chodnika przy ul. Okólnej
 • doświetlenie trzech przejść dla pieszych

Ponadto w latach ubiegłych dzięki MBO odbyły się cykle koncertów letnich, cykl plenerowych wydarzeń kulturalnych, rajd rowerowy itp.

A jakie zadania zwyciężą w tym roku? To zależy od nas, mieszkańców Marek. Zapoznajmy się z zakwalifikowanymi projektami i do 21 września zdecydujmy na co wydać nasze pieniądze, aby żyło nam się w Markach lepiej, bezpieczniej, wygodniej. W końcu Tak właśnie zmieniamy Marki!

Gorąco zachęcam Państwa do głosowania!