Rozkręcamy system mareckiego roweru miejskiego „KołoMarek”

Od 13 lipca 2023 roku będziemy mogli ponownie korzystać z „KołaMarek”. Rozstrzygnęliśmy drugi przetarg na opracowanie i wdrożenie systemu rowerowego w naszym mieście, obejmujący instalację, kompleksową eksploatację, konserwację i zarządzanie systemem. Niestety w pierwszym przetargu ogłoszonym w lutym br. otrzymana oferta przekraczała znacząco środki przewidziane na ten cel.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie i wdrożenie elementów wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, w skład której
wchodzić będą m.in.:

 • system informatyczny wraz z licencją, obsługujący wypożyczalnię rowerów,
  stacje rowerowe w liczbie 6 sztuk (z uwagi na realizację inwestycji na północnym odcinku Alei Piłsudskiego stacja na u. Legionowej nie zostanie w tym roku uruchomiona). Każda ze stacji wyposażona będzie w stojaki rowerowe w liczbie 8 szt.
 • telefoniczne i internetowe centrum kontaktu dla użytkownika,
 • budowę, administrowanie i utrzymanie strony internetowej, spełniającej wymogi
  dostępności cyfrowej, służącej do informacji o systemie, logowania dla
  użytkownika i obsługi użytkownika,
 • dostawę i udostępnienie klientom bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne,
  spełniającej wymogi dostępności cyfrowej, umożliwiającą wypożyczenie roweru,
  obsługę klienta, dokonywanie opłat za wypożyczenie,
 • dokonywanie we własnym zakresie i na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich
  elementów wyposażenia systemu rowerowego – w szczególności rowerów, stacji
  rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz
  systemu rozliczania i płatności,
 • utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt rowerów i stacji rowerowych
  w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz w pełni funkcjonalnym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów,
 • po zakończeniu umowy demontaż urządzeń i zakończenie działania całego
  systemu.

Nasz system rowerowy w Markach będzie kompatybilny z systemem roweru publicznego prowadzonym przez m.st. Warszawa. Kompatybilność polega na
tym, że użytkownik przy użyciu tego samego konta użytkownika, karty lub telefonu
będzie mógł korzystać zarówno z systemu w Markach, jak i Warszawie a także innych
systemów, na które wyrazimy pisemną zgodę.

System umożliwi użytkownikowi wypożyczenie oraz oddanie roweru na terenie
miasta Marki oraz na terenie m.st. Warszawy we wszystkie dni tygodnia, przez całą
dobę, przez cały okres funkcjonowania tj. od pierwszego dnia uruchomienia systemu
do 30 listopada 2023 roku.

Korzystanie z systemu przez użytkownika będzie możliwe po uprzedniej rejestracji
i utworzeniu indywidualnego konta w internetowym systemie. Warunki korzystania
z wypożyczalni oraz rowerów określać będzie szczegółowy regulamin. Wypożyczenie
roweru będzie odpłatne, zgodnie z ustalonym cennikiem (ceny pozostają niezmienne od 2018 roku):

 • pierwsze 20 min. jest bezpłatne.
 • od 21 do 60 min. – 1 zł
 • od 61 do 120 min. – 3 zł
 • od 121 do 180 min – 5 zł
 • każda kolejna godzina – 7 zł

Zmieni się natomiast system dokowania rowerów. Nie będzie już używany elektrozamek w stojaku, lecz w samym rowerze.

Stacje rowerowe znajdą się w znanych w lat ubiegłych lokalizacjach: przy rondzie na ul. Sosnowej i ul. Kościuszki, na ulicy Saturna przy skrzyżowaniu z ul. Stawową, pod wiaduktem S8, przy ratuszu, na rogu Piłsudskiego i Wspólnej, na pętli przy Legionowej. Każda z nich będzie mieć terminal, 8 stojaków i 15 rowerów. W naszym systemie znajdzie się 90 rowerów miejskich.  

W budżecie miasta na system roweru miejskiego zaplanowaliśmy 420 tys. zł.