Ruszamy z 6. edycją mareckiego programu wymiany kopciuchów

Już 1 kwietnia 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków do szóstej już edycji mareckiego programu udzielania dotacji do wymiany tzw. kopciuchów, czyli kotłów na paliwo stałe, na inne ekologiczne źródła ogrzewania: gaz, olej opałowy albo prąd. Można uzyskać dotację w wysokości 7.500 zł!

W bieżącym roku przeznaczyliśmy w budżecie gminy kwotę 202,5 tys. zł na dotacje dla mieszkańców Marek, którzy zdecydują się na zastąpienie starego pieca nowym niskoemisyjnym rozwiązaniem, wpływając tym samym na ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Markach.

Od 2018 roku dzięki dofinansowaniu w Markach wymieniono już 84 stare piece – kopciuchy, na które udzieliliśmy ponad 628 tys. zł dotacji z miejskiego budżetu.

Dla zainteresowanych tym tematem zachęcam do lektury mojego artykułu „Jak w Markach walczymy ze smogiem?

Aby uzyskać dotację w wysokości 7.500 zł, stanowiącą max. 75% kosztów kwalifikowanych, należy spełnić poniższe warunki:  

  1. być właścicielem lub posiadać inny tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zamierza się zrealizować zadanie,
  2. dokonać zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne na nieruchomości zlokalizowanej na terenie naszego miasta na warunkach określonych w Regulaminie,
  3. nie posiadać zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tę samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem),
  4. nieruchomość, na której ma być dokonana zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w ramach zadania, musi w dniu zawarcia umowy posiadać wykonane przyłącze do istniejącej sieci gazowej (w przypadku montowania nowego źródła ogrzewania opalanego gazem).

Do kosztów kwalifikowanych dotacji celowej zalicza się:

  1. koszt demontażu pieca lub kotła centralnego ogrzewania (c.o.) na paliwo stałe,
  2. koszt zakupu nowego źródła ogrzewania, w tym zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej,
  3. koszt montażu nowego źródła ogrzewania wraz z montażem zasobnika ciepłej wody użytkowej,
  4. koszt wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania, wyłącznie w miejscu montażu nowego źródła ogrzewania (m.in. podłączenie, dostosowanie do istniejącej sieci c.o., gazowej, wodnej – w przypadku montażu zasobnika ciepłej wody użytkowej),
  5. koszt modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania (w tym zakup oraz montaż nowego komina oraz elementów z nim związanych),
  6. koszt zakupu automatyki wewnętrznej i zewnętrznej służącej do obsługi nowego źródła ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej (link poniżej) można składać w terminie od 1 kwietnia 2023 roku do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel, lecz nie dłużej niż do 15 lipca 2023 roku. A zatem nie warto czekać!

Wnioski dotacyjne dostępne są tutaj.