Sesja budżetowa RM Marki

Podczas ostatniej tegorocznej sesji Rady Miasta Marki przyjęliśmy budżet naszego miasta na rok 2023. Śmiało mogę stwierdzić, że jest to jeden z najtrudniejszych budżetów w bieżącej kadencji z uwagi na zmniejszające się dochody miasta (ubytki po zmianach prawnych w PIT), przy inflacji przekraczającej 17 proc. rocznie i szybko rosnących cenach nośników energii.

Główne parametry przyszłorocznego budżetu kształtują się następująco:

  • dochody mają wynieść prawie 227,49 mln zł
  • wydatki zamkną się kwotą ponad 252,1 mln zł, z tego wydatki bieżące sięgną 207,7 mln zł, natomiast majątkowe około 44,5 mln zł
  • deficyt przyszłorocznego budżetu wynieść ma 24,6 mln zł.
  • największą pozycją wydatkową jest edukacja, na którą wydamy 125 mln, niestety subwencja oświatowa pokryje jedynie 40% naszych wydatków edukacyjnych.  

W dalszym ciągu dużą wagę przywiązujemy do inwestycji w Markach. W budżecie zaplanowaliśmy rekordowe 44,5 mln zł na wydatki majątkowe, planujemy m.in.: dalszą budowę nakładek asfaltowych, przebudowę północnej części Alei Piłsudskiego wraz z budową ścieżki rowerowej, remont kamienic Briggsów (Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6), wymianę ogrzewania w większości domów komunalnych, wykonanie kolejnych projektów drogowych (np. projekt rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej, projekt rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej, Sokolej, projekt budowy ul. Jasińskiego, projekt przebudowy ul. Dzika, projekt przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej, projekt rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka, projekt rozbudowy ul. Jaworówka, projekt rozbudowy ul. Wspólnej), modernizację rowu melioracyjno-komunalnego R-6 od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego), kontynuację wymiany wiat przystankowych, budowę tężni solankowej (zwycięskie zadanie w tegorocznym MBO), montaż radarowych sygnalizatorów prędkości na mareckich ulicach, dalszą modernizację chodników i oświetlenia mareckich ulic.

Ponadto zajmowaliśmy się uporządkowaniem budżetu 2022 roku, zdecydowaliśmy o wydatkach, które przeniesione zostaną na rok przyszły, przyjęliśmy również plany pracy wszystkich 5 komisji stałych Rady Miasta Marki. Tym sposobem już na początku stycznia 2023 roku będę mógł zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej, aby rozpocząć prace komisji wynikające z przyjętego planu pracy.