Próg zwalniający na ulicy Okólnej

Na ulicy Okólnej w Markach w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 1 będzie bezpieczniej. 🙂
Miasto zamontuje próg zwalniający na odcinku pomiędzy mostem na rzece Długiej i skrzyżowaniem ulic Okólna i 11 Listopada.

Zgodnie z postulatami rodziców uczniów SP1 w Markach złożyłem wniosek do Burmistrza Miasta Marki o wykonanie spowalniacza ruchu na ulicy Okólnej na odcinku pomiędzy mostem na rzece Długiej i skrzyżowaniem ulic Okólna i 11 Listopada, względnie o przebudowę przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i 11 Listopada polegającą na jego wyniesieniu.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że UM Marki dokona zmiany stałej organizacji ruchu i zamontuje spowalniacz ruchu. Wykonanie progu zwalniającego będzie musiało zostać poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii powiatowego inżyniera ruchu.

Przez przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i 11 Listopada codziennie przechodzą dziesiątki uczniów, niestety niejednokrotnie obserwuje się szybko nadjeżdżające pojazdy ulicą Okólną od strony rzeki Długiej. Zamontowanie spowalniacza ruchu analogicznie do istniejących już spowalniaczy po drugiej stronie przejścia dla pieszych spowoduje wolniejszy ruch pojazdów i zwiększy bezpieczeństwo pieszych w tym wrażliwym rejonie o bardzo dużym natężeniu ruchu w okolicy jednej z największych mareckich szkół.
O planowanym terminie realizacji inwestycji będę informował na mojej stronie i w portalach społecznościowych.