Po zebraniu Rady Rodziców SP1 w Markach

Na zebraniu w dniu 8 listopada 2022 roku Rada Rodziców spotkała się z p. Agnieszką Gawkowską, Dyrektorem SP 1 w Markach, rozmawialiśmy m.in. o bieżących sprawach szkoły, o systemie e-Stołówka i funkcjonowaniu świetlicy szkolnej.

Omówiliśmy szczegółowo program Mikołajek Rodzinnych, podsumowaliśmy działania związane z ubezpieczeniem NNW uczniów, przedstawione zostały założenia do listopadowych sesji fotograficznych. Rada Rodziców omówiła i przyjęła plan finansowy na bieżący rok szkolny.

Następne zebranie RR planowane jest w styczniu 2023 roku.

Dziękuję obecnym na zebraniu przedstawicielom poszczególnych klas i zachęcam do włączania się w działalność RR i szkoły naszych pociech 🙂