Podsumowanie prac Zespołu ds. MBO

W dniu 17 października 2022 roku odbyło się ostatnie w tegorocznej edycji spotkanie Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Gościliśmy na spotkaniu autorów zwycięskich projektów:
– tężnia solankowa
– chodnik na Wspólnej
– teatrzyki dla dzieci
– koncert Kubańczyka

Następnie w gronie Zespołu podsumowaliśmy tegoroczną edycję MBO i przedyskutowaliśmy zmiany do Regulaminu MBO. Zespół pozytywnie ocenił zaproponowaną przeze mnie zmianę, aby zadania twarde nie mogły obejmować remontu, budowy, modernizacji określonych elementów infrastruktury drogowej: chodników, ścieżek rowerowych, spowalniaczy drogowych, ciągów pieszo-rowerowych, nawierzchni drogowej, oświetlenia drogowego. Takie zadania będą realizowane bezpośrednio z budżetu miasta w ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Stosowny projekt Regulaminu przedstawiony zostanie Radzie Miasta Marki, której rekomendować będę jego przyjęcie.

Bardzo dziękuję członkom Zespołu za merytoryczną pracę i rzeczowe dyskusje! Jestem członkiem Zespołu ds. MBO nieprzerwanie od 2014 roku i przyznam, że w tej edycji praca w Zespole dała mi wiele satysfakcji 🙂

Czekamy teraz na realizację wybranych zadań. I już teraz zachęcam Państwa do obmyślania nowych projektów oraz do udziału w pracach Zespołu ds. MBO z ramienia mieszkańców i organizacji pozarządowych. O kolejnej edycji MBO informować będę Państwa na bieżąco na łamach mojej strony i portali społecznościowych.

Wnioskodawcy zwycięskich projektów i członkowie Zespołu ds. MBO