Zdecydujmy na co przeznaczyć 800 tys. złotych w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego

Pomimo trwających wakacji i okresu urlopowego, Zespół ds. MBO, którego jestem członkiem nieprzerwanie od 2015 roku, dokonał weryfikacji wszystkich wniosków zgłoszonych w tegorocznej edycji. Wnioskodawcy złożyli w tym roku 20 projektów, w tym 14 w kategorii zadań twardych i 6 w kategorii zadań miękkich. Finalnie jako Zespół zakwalifikowaliśmy 18 projektów, z tego jeden warunkowo. 2 projekty zostały odrzucone. Zapraszam na stronę zdecyduj.marki.pl , gdzie można zapoznać się z opisami szczegółowymi projektów. 

Do 21 września możemy głosować na zgłoszone projekty w tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Wzorem roku ubiegłego mamy do wydania kwotę 800 tys. zł, z tego 650 tys. zł na zadania twarde i 150 tys. zł na zadania miękkie.

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek bez względu na wiek 🙂

Głosujemy: 

  • elektronicznie (przy pomocy dedykowanej aplikacji udostępnionej przez Urząd Miasta pod adresem http://zdecyduj.marki.pl),
  • mailowo na adres: zdecyduj@marki.pl – przy tej formie głosowania przesyłamy skan lub zdjęcie wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty do głosowania,
  • osobiście w wybranych miejscach na terenie miasta, tj. w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, w Bibliotece Publicznej w Markach: w filii w MCER (ul. Wspólna 40/42) i Strudze (ul. Wczasowa 5), w CAF3
    (ul. Fabryczna 3), w Mareckim Ośrodku Kultury (ul. Fabryczna 2),
  • listownie na adres Urzędu Miasta Marki: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” – uwaga: decyduje data stempla pocztowego,   
  • wypełniając tylko jedną kartę do głosowania, wskazując po jednym zadaniu z kategorii zadań „twardych” i „miękkich”,
  • poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kolumnie obok nazwy zadania z danej kategorii.

Zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców Marek zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w roku 2023.

Ze swojej strony pragnę Państwa zainteresować wybranymi projektami zgłoszonymi przez członków i sympatyków Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego (w wylosowanej kolejności widniejącej na kartach do głosowania):

Projekty „twarde”

  1. „Psi park”

Projektodawca: Marlena Stosio, Robert Szafrański

Koszt realizacji: 185.000 zł

Opis zadania: Budowa ogrodzonego, całodobowego i dwustrefowego (dla ras mniejszych i większych) wybiegu dla psów. Na powierzchni trawiasto-piaszczystej, urozmaiconej pagórkami, zostaną zainstalowane urządzenia do psich zabaw: kładka, podest, palisada, paliki do slalomu, tunel oraz poidełko. Dodatkowo staną tam ławeczki dla właścicieli psów, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. U zbiegu ulic Stawowej i Jasińskiego.

3. „Remont chodnika przy Wspólnej”

Projektodawca: Marlena Stosio, Robert Szafrański

Koszt realizacji: 198.600 zł

Opis zadania: Projekt zakłada remont chodnika na odcinku od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Broniewskiego po stronie MCER przy ul. Wspólnej. Obecnie chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym i stwarza zagrożenie dla poruszających się po nim osób. Zadanie polega na położeniu nowej nawierzchni chodnika. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika. Odcinek od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do Broniewskiego po stronie MCER.

4. „Projekt Setka na Szpitalnej”

Projektodawca: Wioletta Markiewicz, Mateusz Markiewicz

Koszt realizacji: 70.000 zł

Opis zadania: Setką po Szpitalnej – nie, bo mamy tu żłobek, przedszkole, osiedla, garby. Nasza SETKA to ok. sto dziesięć metrów  brakującego chodnika – setka dla istotnej poprawy bezpieczeństwa wszystkich pieszych w tym rejonie. To wyraz troski o  dzieci, młodzież, osoby z wózkami dziecięcymi, niepełnosprawnych, emerytów i rencistów. Jednym kliknięciem możesz to zmienić! Budowa brakującego odcinka chodnika w ulicy Szpitalnej.

5. „100 ławeczek odpoczynkowych”

Projektodawca: Małgorzata Waszewska, Maria Borysewicz, Jadwiga Bieniek, Andrzej Nadolski

Koszt realizacji: 560.000 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje zakup i montaż ulicznych ławek dla mieszkańców, zapewniając im chwilowy odpoczynek podczas spacerów. Ławeczki zapewnią większą swobodę i komfort życia w drodze do przystanku autobusowego, sklepu, lekarza, szkoły, przedszkola lub kościoła. Na pewno chwili odpoczynku potrzebują też rodzice z dziećmi, zwłaszcza mamy karmiące i młodzież.

12. „SP1 Gram w Zielone”

Projektodawca: Marek Mielczarek, Agnieszka Gawkowska

Koszt realizacji: 70.000 zł

Opis zadania: SP 1 Gra w zielone – zieleń wokół szkoły to naturalny filtr zanieczyszczonego powietrza. Rabaty zostaną obsadzone roślinami wieloletnimi w donicach, zmieniającymi swoje kwitnienie wraz z porami roku. Zaplanowana zieleń będzie łącznikiem z częścią edukacyjną Zielono Mi na terenie szkoły. Powstanie radosna i zdrowa ścieżka spacerowa dla mieszkańców.

Projekty „miękkie”

4. „Koncert Kubańczyka”

Projektodawca: Andrzej Nadolski, Wiktoria Urbaniak, Monika Banaszek, Kacper Drewa

Koszt realizacji: 35.000 zł

Opis zadania: Zadanie obejmuje organizację koncertu polskiego rapera o pseudonimie KUBAŃCZYK. Jest twórcą takich hitów jak: „Lady Pank”, „Z Tobą”, „Stargard”. Koncert Kubańczyka zostanie poprzedzony występem artysty, który będzie miał za zadanie rozgrzać publiczność przed zasadniczą częścią koncertu.

5. „Teatrzyki dla dzieci – kulturka w Strudze”

Projektodawca: Magdalena Cywińska, Urszula Paszkiewicz

Koszt realizacji: 40.000 zł

Opis zadania: Projekt zakłada organizację przedstawień dla dzieci na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Markach – Strudze.

Park linowy, siłownie plenerowe, place zabaw, cykl koncertów letnich, zakup plenerowej sceny koncertowej, tor rowerowy typu pumptrack, budowa chodnika przy ul Okólnej oraz doświetlenie trzech przejść dla pieszych, „Ogród zmysłów” – strefa relaksu, „Źródełka markowej wody”, cykl plenerowych wydarzeń kulturalnych, wyposażenie na miejskie wydarzenia i imprezy sportowe, górka saneczkowa, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody, rajd rowerowy, wiaty przystankowe, to przykłady zrealizowanych bądź podlegających realizacji projektów z poprzednich edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. A jakie zadania zwyciężą w tym roku? Zapoznajmy się z zakwalifikowanymi projektami i do 21 września zdecydujmy na co wydać nasze pieniądze, aby żyło nam się w Markach lepiej, bezpieczniej, wygodniej. W końcu Tak właśnie zmieniamy Marki!

Gorąco zachęcam Państwa do głosowania!