Kanalizacja w ulicy Budowlanej gotowa

Miło mi poinformować, że czerwcu br. zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Budowlanej, które mogły być zrealizowane m.in. dzięki unijnemu dofinansowaniu. Wodociąg Marecki ułożył 330 m kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji, wybudował sieciową pompownię ścieków wraz z przewodem tłocznym o długości ok. 230 m, a także przebudował kolidujący z inwestycją fragment sieci gazowej w ul. Mickiewicza. Naprawiona została również nawierzchnia dróg w standardzie postulowanym przez mieszkańców.

Rozpoczęły się procedury odbiorowe. Po ich zakończeniu będzie można wystąpić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie tego odcinka sieci kanalizacyjnej, które spodziewamy się otrzymać we wrześniu 2022 r. Czas na kolejny etap, czyli przygotowanie do podłączania nieruchomości. Mieszkańców ulicy Budowlanej już zapraszamy do składania wniosków o wydanie warunków o podłączenia. Przypominamy, że w ramach trzeciego etapu unijnego projektu zobowiązaliśmy się do wykonania projektu przyłącza. Finansowanie projektu przyłącza pozostanie w gestii właściciela nieruchomości. Fizycznie przyłącza będzie można włączyć do kanału po uzyskaniu pozwolenia na jego użytkowanie.