O mnie

Prawnik, bankowiec, menadżer (MBA), Compliance Officer, samorządowiec, społecznik, harcerz, radny Rady Miasta Marki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wieloletni członek Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach, członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Mickiewicza III”, były prezes Marcovii, były Komendant Hufca ZHP Warszawa Praga Północ, były członek Rady Chorągwi Stołecznej ZHP, były Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP, były drużynowy 206 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Jeremiego Wiśniowieckiego, były komendant Szczepu 206 WDHiGZ im. Wołodyjowskich

Mam 49 lat, jestem absolwentem studiów Master of Business Administration (MBA) Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, ukończyłem studia podyplomowe na kierunku „Compliance w organizacji” a wcześniej „Zarządzanie i Marketing” w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam certyfikat „Compliance Officer”.

Pracę zawodową rozpocząłem jeszcze w trakcie trwania studiów prawniczych, kiedy w ramach spółki cywilnej prowadziłem agencję nieruchomości. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa swoją karierę zawodową związałem z sektorem finansowym. Jestem doświadczonym menadżerem, pracowałem w kilku polskich bankach, gdzie pełniłem również funkcje kierownicze, następnie przez ponad 8 lat kierowałem spółką bankową specjalizującą się w zarządzaniu wierzytelnościami.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe staram się wykorzystywać w działalności społecznej. Od ponad 30 lat jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego działam na rzecz dzieci i młodzieży. Byłem drużynowym, komendantem szczepu, zastępcą komendanta Hufca Warszawa Praga Północ, przez 8 lat pełniłem funkcję komendanta tegoż hufca, również przez 8 lat byłem przewodniczącym Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. To dzięki moim staraniom od 2002 roku w Markach sukcesywnie zaczęły powstawać drużyny harcerskie i gromady zuchowe, a uczniowie mareckich szkół mogli uczestniczyć w obozach i zimowiskach.

Przez 10 lat organizowałem letni i zimowy wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy i Marek. Na kierowanych przeze mnie obozach co roku wypoczywało około 250 zuchów i harcerzy. Widząc uśmiech na buziach dzieci i młodzieży po ich zakończeniu wiedziałem, że w swych działaniach odnoszę sukces.

Przez 6 lat byłem prezesem Mareckiego Towarzystwa Sportowego „Marcovia 2000”. Kierowany przeze mnie społecznie Zarząd doprowadził do powstania sekcji piłkarek ręcznych, rozwinął działalność drużyn młodzieżowych piłki nożnej chłopców, znalazł finansowanie ze środków pozabudżetowych na rozbudowę stadionu przy ul. Wspólnej 12 (powstały dwa pełnowymiarowe boiska z pełnym odwodnieniem i nawodnieniem), w tym okresie nastąpił  do awans do IV ligi drużyny seniorów Marcovii. W efekcie około 200 dziewcząt i chłopców, a także osób dorosłych trenowało regularnie na obiektach Marcovii.

Od kilkunastu lat jako członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego włączam się w przedsięwzięcia służące naszej wspólnocie lokalnej. Spartakiada Rodzinna, Bieg „Nocny Marek”, „Zajączek mieszka w Markach”, „Święty Mikołaj mieszka w Markach”, stypendia dla mareckich uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie, mareckie spotkania biznesowe dla rodzimych przedsiębiorców to tylko przykłady naszych inicjatyw dedykowanych dla młodszych i starszych mieszkańców Marek. Od wielu lat opisuję wydarzenia i inwestycje przeprowadzane w naszym mieście na łamach „Ekspresu Mareckiego”, najdłużej ukazującej się lokalnej gazety w Markach wydawanej przez MSG.

Od 2018 roku jestem przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach. Swoimi działaniami staram się uatrakcyjniać naukę uczniów w naszej szkole i wspierać grono pedagogiczne w tej jakże ważnej misji nauczania i wychowania naszych pociech. W tym celu cyklicznie organizuję w SP1 konkursy, bale i dyskoteki, ale również nieodpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, w tym pokazy naukowe będące formą profesjonalnego spektakularnego widowiska naukowego zawierającego eksperymenty i demonstracje, dostosowanego do wieku uczestników.

Z mojej inicjatywy w SP1 w damskich toaletach zawisły różowe skrzyneczki w ramach ogólnopolskiego programu „Różowa skrzyneczka” przeciwdziałającemu tak zwanemu wykluczeniu menstruacyjnemu. Celem tego programu jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania. Program stara się̨ o zniesienie tabu, którym obciążona jest w Polsce menstruacja, włączając do dyskusji zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Głośno mówi o potrzebie ekologicznych i zdrowych rozwiązań́ na czas miesiączki.

Dla uczniów i ich rodzin oraz dla wszystkich mieszkańców Marek wraz z Radą Rodziców organizuję majowe Pikniki rodzinne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Markach, które są nie tylko okazją do doskonałej zabawy, ale również do wzajemnego poznania się i integracji naszej lokalnej wspólnoty. Chciałbym, aby nasz piknik na stałe wpisał się w kalendarz mareckich wydarzeń.

Będąc odpowiedzialnym za finanse Rady Rodziców dużą wagę przywiązuję do transparentności gospodarki finansowej. Dlatego cyklicznie prezentuję zestawienia wpływów i wydatków środków zgromadzonych w funduszu Rady Rodziców, a wszelkie działania prowadzę w oparciu o zatwierdzony przez Radę Rodziców plan finansowy.

Od czerwca 2013 roku nieprzerwanie pełnię służbę na rzecz społeczności lokalnej w Radzie Miasta Marki. Działałem w komisji Rady zajmującej się oświatą i sportem, od 9 lat jestem członkiem komisji zajmującej się sprawami budżetowo-gospodarczymi, aktualnie jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki, w której m.in. czuwam nad prawidłowością wydatków jednostek miejskich. Przez ostatnie 8 lat jako członek Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego aktywnie propaguję idee społeczeństwa obywatelskiego w Markach, m.in. byłem inicjatorem Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście.

Za swoją działalność społeczną zostałem odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi, otrzymałem również od Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego Srebrny, a następnie Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP.

Jestem żonaty, żonę Izę poznałem na kursie drużynowych harcerskich. Jestem też szczęśliwym tatą kilkunastoletniej Basi, markowianki od urodzenia.

Lubię spędzać czas w gronie przyjaciół podczas wędrówek pieszych i rowerowych, a zimą na ośnieżonych stokach narciarskich. Najlepiej wypoczywam w starym polskim lesie sosnowym nad brzegiem jeziora. Wśród zainteresowań wymienię sport, turystykę oraz motoryzację.